Βικιεπιστήμιο:Σχετικά

Από Βικιεπιστήμιο

Το Βικιεπιστήμιο είναι ένα νέο εγχείρημα του ιδρύματος Wikimedia που αναζητά τρόπους για τη χρησιμοποίηση της δύναμης ενός wiki για την υποστήριξη της διαδικτυακής μάθησης.

Δες μία Εισαγωγή στο Βικιεπιστήμιο.