Βικιεπιστήμιο:Νέα

Από Βικιεπιστήμιο

Εδώ γίνονται οι ανακοινώσεις της κοινότητας του ελληνικού Βικιεπιστημίου. Αυτές οι ανακοινώσεις αφορούν κάποια σημαντικά πράγματα που λαμβάνουν χώρο στην κοινότητα την χρονιά αυτή.


  • 19 Οκτωβρίου 2016 Το Βικιεπιστήμιο έφτασε τους 350 πόρους μάθησης!!!


  • 16 Οκτωβρίου 2016 Το Βικιβήμα μετονομάστηκε σε Συμβούλιο.


  • 6 Απριλίου 2009 Δημιουργήθηκε το φινλανδικό βικιεπιστήμιο.
  • 19 Ιανουαρίου 2009 Το ArthurBot έγινε μποτ του Βικιεπιστημίου έπειτα από ψηφοφορία μιας εβδομάδας.