Αγγλικά/Μάθημα ΙΙβ/Ουσιαστικά

Από Βικιεπιστήμιο
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Πληθυντικός αριθμός[επεξεργασία]

Τα ουσιαστικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το αν παίρνουν ή αν δεν παίρνουν πληθυντικό:

 • Στα μετρήσιμα ουσιαστικά (Countable Nouns), τα οποία επειδή αριθμούνται παίρνουν πληθυντικό: π.χ. a boy (ένα αγόρι), a chair (μια καρέκλα)
 • Στα μη μετρήσιμα ουσιαστικά (Uncountable Nouns), τα οποία επειδή είναι άτοπο να αριθμηθούν, δεν παίρνουν πληθυντικό: π.χ. salt (αλάτι), meat (κρέας)

Μετρήσιμα Ουσιαστικά-Countable Nouns[επεξεργασία]

Στα περισσότερα μετρήσιμα ουσιαστικά ο πληθυντικός σχηματίζεται συνήθως ομαλά˙ παίρνοντας δηλαδή την κατάληξη -s.

Παραδείγματα:

 • one elephant (ένας ελέφαντας)-two elephants (δύο ελέφαντες)
 • one apple (ένα μήλο)-five apples (πέντε μήλα)


Όμως κάθε κανόνας έχει και τις εξαιρέσεις του:

Ουσιαστικά που λήγουν σε -o, -s, -x, -z, -ch, -sh, -ss παίρνουν κατάληξη -es

Π.χ.: bus-buses

Ουσιαστικά που λήγουν σε -y και πριν από αυτό υπάρχει κάποιο σύμφωνο παίρνουν κατάληξη -ies

Π.χ.: lady-ladies

Ουσιαστικά που λήγουν σε -y και πριν από αυτό υπάρχει κάποιο φωνήεν παίρνουν κανονικά την κατάληξη -s

Π.χ.: toy-toys

Ουσιαστικά που λήγουν σε -f και -fe παίρνουν κατάληξη -ves

Π.χ.: leaf-leaves

Ουσιαστικά που λήγουν σε -o και -f/-fe παίρνουν ανώμαλα, λόγω της προέλευσης τους, κατάληξη -s

Αυτά είναι:

 • roof-roofs
 • scarf-scarfs
 • stereo-stereos
 • radio-radios
 • piano-pianos
 • video-videos
 • photo-photos
 • auto-autos
Κάποια άλλα ανώμαλα
 • analysis-analyses
 • basis-bases
 • criterion-criteria
 • emphasis-emphases
 • goose-geese
 • louse-lice
 • person-people
 • sheep-sheep
 • ox-oxen
 • mouse-mice
 • man-men
 • woman-women
 • deer-deer
 • data-data
 • means - means
 • species - species

Μη μετρήσιμα ουσιαστικά[επεξεργασία]

α) Ποια είναι τα μη μετρήσιμα ουσιαστικά:

 1. τροφή: (π.χ. bread, water, sugar, milk, honey, jam, beer, soup, coffee κ.ά.)
 2. αέρια - υγρά - ουσίες (π.χ. gas, ice)
 3. υλικά: (π.χ. paper, plastic, glass, wool κ.ά.)
 4. αφηρημένες έννοιες: (π.χ. love, wealth, freedom κ.ά.)
 5. άλλα
 • fun
 • time
 • traffic
 • help
 • advice
 • baggage
 • luggage
 • furniture
 • hair
 • money
 • information
 • rubbish
 • weather
 • accomodation
 • jewellery
 • jewelry
 • homework
 • housework
 • evidence
 • proof
 • knowledge
 • measles
 • mumps
 • news
 • work

β) Πως κάνουν πληθυντικό:

 • παίρνουν ένα συνοδευτικό:
 1. a kilo of + όλες οι τροφές: ham, bread, cheese, flour
 2. a slice/piece(φέτα, κομμάτι) of + όσα κόβονται: cheese, bread
 3. a carton of + όσα μπαίνουν σε χάρτινη συσκευασία: milk, juice
 4. a packet/box/bag/pound of + όσα είναι σε σκόνη ή κόκους: flour, coffee, sugar, salt, peper
 5. a jar(βάζο) of + ρευστά: honey, jam
 6. a can/bottle/litre of + υγρά, ποτά: water, milk, juice, beer, coke
 7. a tube of + όσα μπαίνουν σε σωληνάριο: toothpaste, glue
 8. a bar of + όσα κόβονται σε πλάκες: chocolate, soap
 • παίρνουν προσδιορισμό:

Countable nouns many, (a) few, several, a (great/large) number of, a couple of, a hαndful of
Uncountable nouns much, (a) little of, a bit (of), a piece of, a great deal of, a(n)... amount of
Both any, some, enough, a lot of, lots of, plenty of, no - many (ερώτηση-άρνηση) C - some (κατάφαση) - much (ερώτηση-άρνηση) U - any (ερώτηση - άρνηση) - a lot of (κατάφαση) C-U

ΕΠΑΡΚΕΙΑ/C: a few, quite a few

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ/C: few, only a few, just a few, too few, very few, so few

ΕΠΑΡΚΕΙΑ/U: a little, quite a little

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ/U: little, only a little, just a little, too little, very little, so little