Αγγλικά/Μάθημα ΙΙζ

Από Βικιεπιστήμιο
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε λέξεις που εισάγουν και ενώνουν προτάσεις.

  • that(ότι)

Αντικαθιστά τα what, which, where, whose, who, whom, why. e.g. I should tell her that I 'm fired.

  • and(και)

Ενώνει δύο κύριες προτάσεις. Συνήθως μετά το and μπαίνει στο τέλος too. e.g. You are tall and thin, too.

  • or(ή)

Ενώνει δύο προτιμήσεις. e.g. Shall we go to Paris or to Rome?

  • because(επειδή, διότι)

Εξηγεί την αιτία. e.g. I am here because I managed to wait for hours the bus.

  • because of(εξαιτίας)

Το αρνητικό because. e.g. I left from the school because of I have a silly headmaster.

  • however(όμως)

Λέει την αφύσικη πράξη. e.g. I was not a good student. However, I got the best mark of the class.

  • nevertheless(παρ' όλα αυτά)

Λέει την αφύσικη πράξη. e.g. I bet and lost. Nevertheless, I didn't lost any money.

  • the reason why(ο λόγος για)

e.g. Tell me the reason why you did it