Αγγλικά/Μάθημα IVα

Από Βικιεπιστήμιο

Για να ρωτήσουμε την ώρα λέμε:

  • What time is it?

Για να απαντήσουμε λέμε:

  • It is + # + o' clock/past/to/half + #

e.g. (9:00) - What time is it? - It is nine o' clock. (9:05) - What time is it? - It is five past seven.

Απαραίτητο λεξιλόγιο[επεξεργασία]

Λέξη Σημασία
past και
to παρά
half μισή
quarter τέταρτο
o' clock ακριβώς

Σύνταξη[επεξεργασία]

  1. It is
  2. quarter/half/1,2,3,4,5,6,7,8,9...,14,-,16,...,29,-,31,...
  3. past/to
  4. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16...

e.g. It is half past seven. = Είναι εφτά και μισή.