Αγγλική ορολογία ηλεκτρολογικής μηχανικής

Από Βικιεπιστήμιο
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
  • circuit, /ˈsɜːkɪt/: κύκλωμα
  • coil, /kɔɪl/: πηνίο
  • diode, /ˈdaɪəʊd/: δίοδος
  • footprint, land pattern, /?/-/?/: τυπωμένο κύκλωμα, ιχνογράφημα
  • impedance, /ɪmˈpiːdəns/: εμπέδηση
  • resistance, /rɪˈzɪstəns/: αντίσταση