Αερόλυμμα

Από Βικιεπιστήμιο

Γενικός ορισμός[επεξεργασία]

Ως αερόλυμμα (aerosol) χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μετασταθές αιώρημα ενός πληθυσμού σωματιδίων εγκλεισμένων στον όγκο ενός αέριου μέσου (π.χ. ατμοσφαιρικός αέρας). Ο όρος μετασταθές έρχεται να περιγράψει τον δυναμικό ακόμη χαρακτήρα (μακρυά από θερμοδυναμική ισορροπία) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του, μια εξελικτική διαδικασία που μπορεί να εκταθεί χρονικά σε μια κλίμακα που περιλαμβάνει χρονικές περιόδους των λίγων δευτερολέπτων έως και παρατεταμένες της τάξης των μερικών ετών (πυρηνικός χειμώνας).

Τα σωματίδια μπορεί να είναι στερεά, υγρά ή και μίγμα πολλαπλών φάσεων. Ανάλογα με τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά μπορούν να καταταγούν σε:

  • Πρωτογενή ή στοιχειώδη σωματίδια (primary particles): τα μικρότερα μεμονωμένα σωματίδια (στην ουσία πρόκειται για νανοκρυστάλλους) με το μέγεθός τους να κυμαίνεται στην περιοχή των 5 – 50nm
  • Δευτερογενή σωματίδια ή συναθροίσεις (aggregates): πρόκειται για συλλογές μεμονομένων σωματιδίων που συγκρατούνται με ισχυρούς ιοντικούς ή ομοιοπολικούς δεσμούς
  • Τριτογενή σωματίδια ή επισωρεύσεις (superaggregates): συσσωρεύσεις συναθροίσεων (aggregates) οι οποίες συγκρατούνται με ασθενείς δεσμούς van der Waals, ή ιοντικούς/ομοιοπολιικούς που περιορίζονται σε μικρές επιφάνειες επαφής. Η αποσύνθεσή τους οδηγεί ξανά σε απλές συναθροίσεις (aggregates)