Αλφάβητο/Αγγλικά

Από Βικιεπιστήμιο

Τα Αγγλικά χρησιμοποιούν την λατινική αλφάβητο. Περιέχει 26 γράμματα!:

Γράμματα
Μικρό γράμμα Κεφαλαίο γράμμα Ήχος
a Α Όπως το ελληνικό α και μερικές φορές όπως το ε
b B Όπως το ελληνικό μπ
c C Συνήθως σαν το ελληνικό κ αλλά μερικές φορές σαν το σ
d D Όπως το ελληνικό ντ
e E Όπως το ελληνικό ε και σπανίως ως ι
f F Όπως το ελληνικό φ
g G Όπως το ελληνικό γκ
h H Ένα απαλό χ
i I Ανάμεσα στο ι και στο α
j J Κάπως σαν το τζ αλλά λίγο πιο "χοντρό"
k K Σαν το ελληνικό κ
l L Σαν το ελληνικό λ
m M Σαν ελληνικό μ
n N Σαν το ν
ο Ο Όπως το ελληνικό ο μερικές φορές ως ου
p P Όπως το ελληνικό π
q Q Ένας ήχος κάπως σαν το κιου
r R Σαν το ελληνικό ρ αλλά πιο τραβηγμένο και πιο "χοντρό"
s S Σαν το ελληνικό σ
t T Σαν το ελληνικό τ
u U Ανάμεσα το ου και στο α
v V Όπως το ελληνικό β
w W Μια φωνή κάπως σαν το γου
x X Όπως το ελληνικό ξ
y Y Σαν το ελληνικό γ όταν ακολουθεί ι ή ε
z Z Όπως το ελληνικό ζ

Υπάρχουν 6 φωνήεντα στα Αγγλικά: a, e, i, o, u, y.

Υπάρχουν 20 σύμφωνα: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z.