Αλφάβητο/Κορεατικά

Από Βικιεπιστήμιο
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Αυτή η σελίδα προέρχεται από το γαλλικό βικιεπιστήμιο, από τη σελίδα:Alphabet/Coréen

Αλφάβητο[επεξεργασία]

Λίστα[επεξεργασία]

  • Σύμφωνα της Νότιας Κορέας : ㄱ ㄲ ㄴ ㄷ ㄸ ㄹ ㅁ ㅂ ㅃ ㅅ ㅆ ㅇ ㅈ ㅉ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ
  • Φωνήεντα της Νότιας Κορέας : ㅏ ㅐ ㅑ ㅒ ㅓ ㅔ ㅕ ㅖ ㅗ ㅘ ㅙ ㅚ ㅛ ㅜ ㅝ ㅞ ㅟ ㅠ ㅡ ㅢ ㅣ
  • Σύμφωνα της Βόρειας Κορέας : ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ' ㄲ ㄸ ㅃ ㅆ ㅉ ㅇ
  • Φωνήεντα της Βόρειας Κορέας : ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ ㅐ ㅒ ㅔ ㅖ ㅚ ㅟ ㅢ ㅘ ㅝ ㅙ ㅞ

Εξηγήσεις[επεξεργασία]

Η κορεατική γραφή, αν και φαίνεται περίπλοκη από πρώτη όψη, είναι εξαιρετικά απλή. Το κορεατικό αλφάβητο ονομάζεται Hangeul (한글) στη Νότια Κορέα και Joseongeul (조선글) στη Βόρεια Κορέα. Είναι αλφάβητο που δεν ξεχωρίζει κεφαλαία και μικρά γράμματα.

Τα jamos (τα κορεατικά «σύμβολα») ενώνονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν μια συλλαβή.

Υπάρχει διπλή κατάταξη, μια για τα σύμφωνα και μια για τα φωνήεντα. Επιπλέον, η κατάταξη (καθώς και το όνομα ορισμένων συμφώνων) δεν είναι η ίδια στις δυο Κορέες, ενώ η προφορά (και η γλώσσα) είναι η ίδια - εκτός από τα κινεζικά Hanjas που χρησιμοποιούνται ακόμη στη Νότια Κορέα, ενώ έχουν απαγορευθεί στη Βόρεια Κορέα.

Η γραφή με λατινικά γράμματα είναι στάνταρντ στην Κορέα. Χρησιμοποιείται κυρίως για τους κορεάτικους ιστοχώρους (στο διαδίκτυο).

Η προφορά ορισμένων συμφώνων αλλάζει ανάλογα με τη θέση τους στη συλλαβή. Καμμία συλλαβή δεν αρχίζει με φωνήεν. Μια λέξη που πρέπει να αρχίσει με φωνήεν, θα γραφεί στην πραγματικότητα με ένα .

Προφορά[επεξεργασία]

Απλά γράμματα[επεξεργασία]

Γράμμα Όνομα στη Νότια Κορέα Όνομα στη Βόρεια Κορέα Λατ. ΔΦΑ
Σύμφωνα
기역 (giyeok) 기윽 (giyeuk) g / k /k-/ - /-k̚/
니은 (nieun) n /n/
디귿 (digeut) 디읃 (dieut) d / t /d-/ - /-t̚/
리을 (rieul) r / l /ɾ-/ - /-ʎ/
미음 (mieum) m /m/
비읍 (bieup) b / p /b-/ - /-p̚/
시옷 (siot) 시읏 (sieut) s / t /s-/ - /-t̚/
이응 (ieung) - / ng /-ŋ/
지읒 (jieut) j / t /tɕ-/ - /-t̚/
치읓 (chieut) ch / t /tɕʰ-/ - /-t̚/
키읔 (kieuk) k /kʰ-/ - /-k̚/
티읕 (tieut) t /tʰ-/ - /-t̚/
피읖 (pieup) p /pʰ-/ - /-p̚/
히읗 (hieut) h / t /x-/ - /-t̚/
Φωνήεντα
아 (a) a /a/
야 (ya) ya /ja/
어 (eo) eo /ʌ/
여 (yeo) yeo /jʌ/
오 (o) o /o/
요 (yo) yo /jo/
우 (u) u /u/
유 (yu) yu /ju/
으 (eu) eu /ɯ/
이 (i) i /i/

Σύνθετα γράμματα[επεξεργασία]

Μερικά γράμματα μπορούν να διπλασιαστούν. Υπάρχουν και μερικά σύνθετα σύμφωνα που φέρονται σαν ένα μόνο, ανάλογα με τη θέση τους στη συλλαβή.

Γράμμα Όνομα στη Νότια Κορέα Όνομα στη Βόρεια Κορέα Λατ. ΔΦΑ
Διπλά σύμφωνα
쌍기역 (ssanggiyeok) 쌍기윽 (ssanggiyeuk) kk /kʼ-/ - /-k̚/
쌍디귿 (ssangdigeut) 쌍디읃 (ssangdieut) tt /tʼ-/ - /-t̚/
쌍비읍 (ssangbieup) pp /pʼ-/ - /-p̚/
쌍시옷 (ssangsiot) 쌍시읏 (ssangsieut) ss /sʼ-/ - /-t̚/
쌍지읒 (ssangjieut) jj /tɕʼ-/ - /-t̚/
Σύνθετα φωνήεντα
애 (ae) ae /ɛ/
얘 (yae) yae /jɛ/
에 (e) e /e/
예 (ye) ye /je/
와 (wa) wa /wa/
왜 (wae) wae /wɛ/
외 (oe) oe /wi/
워 (weo) weo /wʌ/
웨 (we) we /we/
위 (wi) wi /wi/
의 (ui) eui /ɰi/
Σύνθετα σύμφωνα
기역 시옷 (giyeok siot) ks /-k/ - /-ks-/
니은 지읒 (nieun jieut) nj /-n/ - /-ntɕ-/
니은 히읗 (nieun hieut) nh /-n/ - /-nx-/
리을 기억 (rieul giyeok) lk /-ʎ/ - /-ʎg-/
리을 미음 (rieul mieum) lm /-ʎ/ - /-ʎm-/
리을 비읍 (rieul bieup) lb /-ʎ/ - /-ʎb-/
리을 시옷 (rieul siot) ls /-ʎ/ - /-ʎs-/
리을 티읕 (rieul tieut) lt /-ʎ/ - /-ʎtʰ/
리을 피읖 (rieul pieup) lp /-ʎ/ - /-ʎpʰ-/
리을 히읗 (rieul hieut) lh /-ʎ/ - /-ʎx-/
비읍 시옷 (bieup siot) bs /-p̚/ - /-ps-/