Αμαρτάνω

Από Βικιεπιστήμιο

Κλίση του ρήματος στους Αρχικούς του Χρόνους:Αμαρτάνω (κάνω λάθος, αποτυγχάνω)

Εν.: αμαρτάνω
Πρτ.: ημάρτανον
Μελ.: αμαρτήσομαι
Αόρ.: ήμαρτον
Πρκ.: ημάρτηκα
Υπρσ.: ημαρτήκεινΠαράγωγα