Ανόργανες ενώσεις του άνθρακα

Από Βικιεπιστήμιο
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
  1. Τα δυο οξείδια του άνθρακα CO και CO2.
  2. Το ανθρακικό οξύ: H2CO3, που προκύπτει από τη διάλυση του CO2 στο H2Ο.
  3. Τα ανθρακικά και όξινα ανθρακικά άλατα, που προκύπτουν από τις αντιδράσεις εξουδετέρωσης του ανθρακικού οξέως από ανόργανες βάσεις.
  4. Οι έντονα δηλητηριώδεις ενώσεις υδροκυάνιο (HCN), δικυάνιο [(CΝ)2] και υδροκυανικό οξύ (HCNO).
  5. Τα κυανιούχα και κυανικά άλατα, που περιέχουν τις ρίζες CN- και CNO-, τα απλά και τα σύμπλοκά τους.