Βάσεις Δεδομένων

Από Βικιεπιστήμιο
Λογική και Βασικές
Μαθηματικές Αρχές
Πληροφορίες Μαθήματος
Κωδικός ΜΑΘ101
Τμήμα Πληροφορική
Επίπεδο Βασικό
Προαπαιτούμενα ΠΛΗ101
Απαιτείται για Κανένα


Καλωσήρθατε στο μάθημα βάσεις δεδομένων!

Προτεινόμενα βιβλία

  • C.J. Date, An Introduction to Database Systems, Addison Wesley, 2003, 8th Edition, ISBN 9780321197849

Περιεχόμενα

  1. Εισαγωγή
  2. Αρχιτεκτονική Συστήματος Βάσεων Δεδομένων
  3. Σχεσιακό μοντέλο
  4. Κανονικοποίηση
  5. Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων
  6. Ανάκτηση δεδομένων

Ενδιαφερόμενοι