Βικιεπιστήμιο:Ανακατεύθυνση

Από Βικιεπιστήμιο

Για να ανακατευθύνετε μία σελίδα (1) σε μία διαφορετική (2) αρκεί να γράψετε κατά την επεξεργασία της σελίδας:

#ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ [[Τίτλος σελίδας 2]]

Λήμματα που πρέπει να ανακατευθυνθούν[επεξεργασία]

  • Ακρώνυμα: όλα τα ακρώνυμα ονομάτων οργανισμών, θεσμών, χωρών και τα λοιπά, πρέπει να ανακτατευθύνονται στα αντίστοιχα λήμματα με το πλήρες όνομα του λήμματος. Για παράδειγμα, το λήμμα Η.Π.Α. πρέπει να ανακατευθύνει στο λήμμα Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
  • Συνήθη γραμματικά λάθη : ονόματα ή λέξεις που συνήθως γράφονται λάθος πρέπει να ανακατευθύνουν στη σωστή ορθογραφία.
  • Ονόματα λημμάτων με κεφαλαία μέσα στο όνομα: η καθιερωμένη μορφή των τίτλων λημμάτων του Βικιεπιστημίου υπό κανονικές συνθήκες έχει το πρώτο γράμμα κεφαλαίο και τα υπόλοιπα (εκτός αν για κάποιο λόγο χρειάζεται όπως σε ονόματα ή ακρώνυμα), πεζά. Για παράδειγμα, το λήμμα Ηλεκτρικά Κυκλώματα πρέπει να ανακατευθύνει στο Ηλεκτρικά κυκλώματα.
  • Ψευδώνυμα: όταν ένα λήμμα είναι ευρέως γνωστό και με κάποιο άλλο όνομα πέρα από το κανονικό του όνομα, πρέπει να υπάρχει λήμμα που να ανακατευθύνει στο κανονικό όνομα. Για παράδειγμα, το λήμμα Βικιεπιστήμιο:Αγορά πρέπει να ανακατευθύνει στο Βικιεπιστήμιο:Βικιβήμα.

Σημειώσεις[επεξεργασία]

  1. Αν θέλετε να προσπελάσετε μία σελίδα ανακατεύθυνσης (για παράδειγμα, για να τη διορθώσετε), πρώτα προσπελάστε την ώστε να σας ανακατευθύνει στη σελίδα όπου δείχνει, και μετά πατήστε τη σύνδεση που υπάρχει ακριβώς κάτω από τον τίτλο του άρθρου στο οποίο είστε, όπου αναφέρεται "ανακατεύθνση από τη σελίδα...".
  2. Οι σελίδες ανακατεύνθυνσης δεν μπορούν να καταταχθούν σε κατηγορίες.