Βικιεπιστήμιο:Αποδεκτή πρόταση

Από Βικιεπιστήμιο

Αυτή η σελίδα είναι μια τροποποιημένη πρόταση για το Wikiversity έτσι ώστε να γίνει εγχείρημα του Ιδρύματος Wikimedia. Ο πρώτος τομέας αυτής της σελίδας ("Ιστορική αναδρομή για το εγχείρημα Wikiversity", παρακάτω) περιλαμβάνει μια περιγραφή για το πως η αρχική πρόταση εγχειρήματος Wikiversity δημιουργήθηκε. Η τροποποιημένη πρόταση βρίσκεται από το 2ο μέρος και μετά, αρχίζοντας με την "Αποστολή".

Ιστορική αναδρομή του εγχειρήματος Wikiversity[επεξεργασία]

Το Wikiversity προτάθηκε για διαγραφή από τα Wikibooks τον Αύγουστο του 2005. Λίγο μετά απο αυτό, έγινε μια πρόταση για να γίνει το Wikiversity ένα ανεξάρτητο εγχείρημα της Wikimedia. Σε προσθήκη των πληροφοριών που δίνονται στη σελίδα προτεινόμενων εγχειρημάτων, πληροφορίες σχετικά με την αρχική πρόταση δόθηκαν και σε μια δημοσίευση στο mailing list και στη σελίδα του Wikiversity στο meta.

Η παλιά πρόταση κι η συζήτησή της μπορούν να βρεθούν εδώ: Βικιεπιστήμιο:Αρχική πρόταση.


Μια τροποποιημένη πρόταση εγχειρήματος ακολουθεί (2ο μέρος).

Αποστολή[επεξεργασία]

Το Wikiversity είναι ένα κέντρο για τη δημιουργία και τη χρήση δωρεάν εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων. Οι προτεραιότητες κι οι στόχοι του είναι να:

 • Δημιουργεί και να φιλοξενεί μια σειρά δωρεάν υλικού, πολυγλωσσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου, για όλες τις ηλικίες και γλώσσες
 • Φιλοξενεί ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά σχέδια και κοινότητες που υποστηρίζουν αυτό το υλικό
 • Συπληρώσει και να αναπτύξει τα ήδη υπάρχοντα εγχειρήματα Wikimedia (π.χ. ένα σχέδιο αφοσιωμένο στο να βρει καλές πηγές για τα άρθρα της Wikipedia)

Για τη συμπλήρωση της αποστολής, άλλες εργασίες και στόχοι μπορεί να προστεθούν και να αναπτυχθούν από τους συμμετέχοντες για να υποστη ρίξουν την εκπαίδευση και τη δημιουργία νέου περιεχομένου. Συγκεκριμένα, οδηγίες θα αναπτυχθούν κατα τη διάρκεια της δοκιμαστικής φάσης της ανάπτυξης του Wikiversity στη φιλοξενία και την προώθηση στην έρευνα βασισμένη πάνω σε υπάρχον υλικό στο Wikiversity και στα άλλα εγχειρήματα της Wikimedia.

Το μοντέλο η-Μάθησης του Wikiversity. Υπάρχοντα "τούβλα και κονίαμα" πανεπιστήμια ξεκίνησαν σαν μέρη συνάντησης για ακαδημαϊκά άτομα που αναζητούσαν τη γνώση και για εκείνους με ειδίκευση σε ένα μάθημα που μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν δάσκαλοι και να καθοδηγούν τη διαδικασία μάθησης. Το Wikiversity θα είναι ένα εικονικό μέρος συνάντησης για μαθητές και δασκάλους, ένα βίκι που φιλοξενεί και προωθεί ένα ευέλικτο διαδικυτακό περιβάλλον μάθησης.

Τα συμβατικά πανεπιστήμια εξελιγμένα για να έχουν τάξεις, συλλογές από μαθήματα, βαθμούς, αμοιβές για μαθητές, να πληρώνουν για δασκάλους, την παράδωση πτυχίων, την πιστοποίηση των δασκάλων και της φιαπίστευσης απο τα πανεπιστήμια. Το σύνολο της δομής αναπτύχθηκε υπό την ανάγκη να επικεντρωθεί σε ακριβούς πόρους (ανθρώποι και εγκαταστάσεις), σε μια συγκεκριμένη θέση στον τομέα τους φυσικού κόσμου. Το μοντέλο η-Μάθησης του Wikiversity αποκλείει όλες τις πτυχές των συμβατικών πανεπιστημίων, που προκύπτουν από την ανάγκη να επικεντρώθουμε στις εγκαταστάσεις και τους ανθρώπους σε ένα τόπο και χρόνο. Το μοντέλο η-Μάθησης του Wikiversity προέρχεται από την δύναμη του περιβάλλοντος χρήστη βίκι να ελευθερώσει τη μάθηση από τους συμβατικούς περιορισμούς του χρόνου και του τόπου.

Μαθητικές ομάδες[επεξεργασία]

Είναι φυσικό για την πλατφόρμα βίκι να αναπτύσσει "μαθητικές ομάδες" (δημιουργώντας και συντηρώντας μαθητικά "μονοπάτια", ενδιαφέρουσες πύλες, αντικείμενα εγχειρήματος και διεργασίας) όπου όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να συζητήσουν και να μάθουν μέσα από τη συνεργασία. Αυτές οι ομάδες/κοινότητες θα είναι γραφεία βοήθειας, ομάδες καθοδήγησης, οργανώσεις συγκεντρώσεων, λέσχες συζητήσεων - πρακτικές αιτήσεις θα μπορούσαν να είναι η έρευνα για τη Βικιπαίδεια, ή γράφοντας κώδικα για το MediaWiki. Αυτή είναι πρωτοποριακή μάθηση, μαθαίνοντας μέσω συνεργασίας και συζήτησης - η "βίκι μέθοδος".

Οι συμμετέχοντες Wikiversity θα συμμετάσχουν ενεργά στα σε online προγράμματα εκμάθησης. Όσον αφορά οποιοδήποτε wiki, η κοινοτική συμμετοχή περιλαμβάνει την επεξεργασία των σελίδων wiki. Τα προγράμματα εκμάθησης Wikiversity θα αποτελούνται από συλλογές των ιστοσελίδων wiki, ενδιαφέροντες για τη μορφωμένη εξερεύνηση ενός ιδιαίτερου θέματος. Μερικά προγράμματα εκμάθησης Wikiversity θα προσανατολιστούν γύρω από τις υπάρχουσες ανάγκες άλλων προγραμμάτων Wikimedia. Παραδείγματος χάριν, μια ομάδα συμμετεχόντων Wikiversity θα μπορεί να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για να βρεθούν οι καλές πηγές για ένα υπάρχον άρθρο Wikipedia. Ένα άλλο πρόγραμμα Wikiversity να περιλάβει την εξερεύνηση μιας καθιερωμένης ακαδημαϊκής επιστήμης και οι συμμετέχοντες να αποφασίσουν να συγκεντρώσουν συλλογικά το υλικό που θα συνέβαλλε σε ένα εγχειρίδιο Wikibooks για εκείνο το θέμα. Κατά συνέπεια, το Wikiversity θα συμπληρώσει φυσικά τα υπάρχοντα προγράμματα Wikimedia με την παροχή ενός περιβάλλοντος που υποστηρίζει και ενθαρρύνει τη μορφωμένη «δευτεροβάθμια έρευνα». Το Wikiversity θα αρχίσει με μια προκατάληψη προς την εκμάθηση των προγραμμάτων που παρέχουν την υποστήριξη για τα υπάρχοντα προγράμματα Wikimedia, αλλά με το χρόνο, το Wikiversity θα εξελιχθεί για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της κοινότητάς του. Οι σπουδαστές θα εκφράσουν τις ανάγκες εκμάθησής τους και η κοινότητα Wikiversity θα εξελίξει τις δραστηριότητες και τα προγράμματα εκμάθησης για να προσαρμόσει εκείνες τις ανάγκες. Μερικές ομάδες θα μπορούσαν να ενεργήσουν πιο διδακτικά - υπάρχει χώρος για το υλικό που σχεδιάζεται ως οδηγίες ή στόχοι που ακολουθούνται. Εν πάση περιπτώσει, οι κοινότητες θα υπάρξουν πίσω από τα υλικά για να υποστηρίξουν την τρέχουσα χρήση και την ανάπτυξη του περιεχομένου που φιλοξενεί το Wikiversity.

Οι Πόροι θα περιλαμβάνουν διδακτικά βοηθήματα, σχέδια μαθήματος, προγράμματα σπουδών, συνδέσμους, ανάγνωση καταλόγων, κλπ. Κάθε τομέας (ή «Σειρά Μαθημάτων», «Εγχείρημα»), ουσιαστικά, κάθε κοινότητα, δημιουργεί ένα δίκτυο πόρων που θα αποτελούν τη βάση των συζητήσεων και δραστηριοτήτων εντός του Wikiversity στον εν λόγω τομέα, και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από κάθε άλλους εκπαιδευτικούς για τους δικούς τους σκοπούς. Ορισμένα από αυτά θα συνδέουν με άλλα εγχειρήματα Wikimedia, όπως η Wikipedia και τα Wikibooks - κλειδί για τους πόρους αυτούς θα πρέπει να είναι η άμεση περαιτέρω άσκηση (εξάσκηση/συζήτηση/προβληματισμός/κριτική κλπ.).

Το Wikiversity θα μπορούσε να ενεργήσει ως αποθήκη της έρευνας που διεξήχθη από το Ερευνητικό Δίκτυο Wikimedia ή άλλους ανθρώπους που περιλαμβάνεται στην wiki-βασισμένη έρευνα, και θα μπορούσε επίσης να φιλοξενήσει τα πρακτικά των Wikimania. Εάν το Wikiversity θα φιλοξενήσει ή όχι πάντα την πρωτότυπη έρευνα εκτός από τη δευτεροβάθμια έρευνα αποτελεί το αντικείμενο της συζήτησης αν και η πρωτότυπη έρευνα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί βασισμένη στα υλικά του Wikiversity. Οι οδηγίες για το ποια θα ήταν η κατάλληλη έρευνα θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής φάσης του προγράμματος μέσω μιας κοινοτικής διαδικασίας συναίνεσης, και θα αναθεωρηθούν (από τη Special projects committee) μετά από έξι μήνες. Δεν θα υπάρξει απαραιτήτως «έγκριση» της έρευνας που προστίθεται σε Wikiversity - αν και κάποιο είδος της διαδικασίας αναθεώρησης που θα εξετάζει τα πιθανά προβλήματα πρέπει να καθιερωθεί.

Σκοπός του Wikiversity[επεξεργασία]

Τι είναι το Βικιεπιστήμιο[επεξεργασία]

 • Μια αποθήκη ελεύθερων, πολύγλωσσων εκπαιδευτικών πόρων.
 • Ένα δίκτυο κοινοτήτων για να δημιουργηθούν και να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πόροι
 • Μια ομαδική προσπάθεια μάθησης. Όποιος μπορεί να οδηγηθεί από έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος μπορεί να είναι εμπειρογνώμονας στο θέμα.

Τι δεν είναι το Βικιεπιστήμιο[επεξεργασία]

 • Ένα αντίγραφο των άλλων εγχειρημάτων Wikimedia. Παρόλο που το Βικιεπιστήμιο συνυπάρχει με τα άλλα εγχειρήματα Wikimedia, δεν θα αντιγράφει απλά το περιεχόμενο. Έτσι, εάν θέλεις να διαβάσεις ένα βιβλίο ή ένα άρθρο εγκυκλοπαίδιας για ένα θέμα, καλύτερα να πας στη Βικιπαίδεια ή στα Βικιβιβλία, αλλάεάν θέλεις να μάθεις ή να μοιραστείς τις γνώσεις σου για αυτό το θέμα, μπορείς να το κάνεις στο Βικιεπιστήμιο. Μαθησιακοί πόροι δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται στο Βικιεπιστήμιο, αλλά πόροι σε άλλα εγχειρήματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως μαθησιακοί πόροι ή ακόμα και χώροι για να εδραιώσουν αυτή τη μάθηση, π.χ. γράφοντας ένα άρθρο, το οποίο να είναι βασισμένο πάνω σε αυτά που έχεις μάθει. Μπορεί να υπάρξει κάποια επικάλυψη, αλλά το κάθε εγχείρημα θα διατηρήσει τη δική του φιλοσοφία.
 • Ένα ίδρυμα που παρέχει πτυχία: Το Βικιεπιστήμιο δεν παρέχει τα δικά του πτυχία/διπλώματα/πιστοποιητικά κτλ.

Η εργασία που γίνεται στο Wikiversity θα είναι ενδεχομένως χρήσιμη σε άλλα εγχειρήματα. Όταν οι συμμετέχοντες έχουν αξιοσημείωτα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν άλλα εγχειρήματα Wikimedia, και πράγματι άλλες online πηγές εκμάθησης, αναφοράς και στοιχείων.

Χαρακτηριστικά που θα/μπορεί να χρειαστούν στο μέλλον[επεξεργασία]

 • Metadata - μέχρι στιγμής έχει γίνει πολύ δουλειά σε μια έκδοση του Metadata, που θα μπορεί να προστεθεί στο Wikiversity αναδρομικά.
 • Προστασία σελίδων - μπορεί να χρειαστεί να περιοριστεί η επεξεργασία σελίδων ή ομάδων σελίδων από κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους (σαν μια ερευνητική ομάδα, για παράδειγμα). Ωστόσο αυτό πρέπει να γίνει με προσοχή, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η εξαίρεση ανθρώπων από τη εργασία αυτής της κοινότητας.
 • Λογισμικό - Τώρα δεν χρειάζεται κάποιο λογισμικό για να ξεκινήσει το Wikiversity, αλλά οι συμμετέχοντες είναι ευπρόσδεκτοι να πειραματιστούν με προσθήκες στον πηγαίο κώδικα που θα μπορούν να βοηθήσουν την εργασία του Wikiversity με κάποιο τρόπο. Οι εφαρμογές αυτών των ιδέων θα πρέπει να γίνονται μέσα από τα κατάλληλα κανάλια (προφανώς τη Special projects committee).

Περισσότερη συζήτηση[επεξεργασία]

Έχει γίνει κάποια συζήτηση για το πως να ικανοποιηθεί η αίτηση του Συμβουλίου για αλλαγή της αρχικής πρότασης του εγχειρήματος, που μπορεί να παρατηρηθεί απο αυτέ τις σελίδες:

Παρακαλώ τοποθετείστε όλη την πρόσθετη συζήτηση των αλλαγών για την πρόταση στη σελίδα συζήτησης της νέας πρότασης.