Βικιεπιστήμιο:Καλώς ήρθατε

Από Βικιεπιστήμιο
Καλώς Ήρθατε

Καλώς ήρθατε στο Βικιεπιστήμιο!

Το Βικιεπιστήμιο είναι δημιουργημένο για μάθηση. Είναι ένα μέρος που μπορείς να βρείς δωρεάν μαθησιακούς πόρους. Ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει. Δεν κοστίζει, δεν έχει διαφήμιση και δεν χρειάζονται πιστοποιήσεις. Δεν δίδονται πτυχία - μονάχα μάθηση.

Όλοι μπορούν να δημιουργήσουν ή να αναθεωρήσουν το υλικό διδασκαλίας. Εκτός αυτού οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετάσχει στις μαθητικές δραστηριότητες. Κάποιος μπορεί επίσης να πάρει μαθήματα ή να διδάξει. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για να μπεις αλλά ούτε και αμοιβές. Όλο το περιεχόμενο στο Βικιεπιστήμιο έχει δημιουργηθεί συλλογικά χρησιμοποιώντας λογισμικό wiki και ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει χρησιμοποιώντας, προσθέτοντας και συζητώντας το περιεχόμενο.

Μπορεί να είναι χρήσιμο να εξερευνήσετε το Βικιεπιστήμιο λιγάκι, και προσπαθήστε απλώς να πάρετε μια αίσθηση του πώς τα πράγματα έχουν γίνει μέχρι στιγμής στο εγχείρημα.