Βικιεπιστήμιο:Κριτήρια εύλογης χρήσης

Από Βικιεπιστήμιο
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Υλικό που υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν αποτελεί ελεύθερο περιεχόμενο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σελίδες του Βικιεπιστημίου υπό την έννοια της εύλογης χρήσης (fair use). Προκειμένου να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη εφαρμογή της, ακολουθούνται τα παρακάτω κριτήρια εύλογης χρήσης:

 1. Το υλικό δεν διατίθεται σε άλλη ελεύθερη εκδοχή ούτε μπορεί να αναδημιουργηθεί με τρόπο ώστε να παρέχει την ίδια πληροφορία. Στην περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα να αναδημιουργηθεί το υλικό ώστε να διατεθεί ελεύθερα, θα πρέπει αυτή να ακολουθείται, καθώς διαφορετικά δεν δικαιολογείται εύλογη χρήση. Για παράδειγμα, χάρτες, διαγράμματα ή σε ορισμένες περιπτώσεις και φωτογραφίες, μπορούν να δημιουργηθούν από την αρχή και η χρήση σχετικού υλικού με απλή αναφορά στην πηγή προέλευσης ή τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων δεν δικαιολογείται.
 2. Το υλικό για το οποίο εφαρμόζεται εύλογη χρήση, δε θα πρέπει να υποκαθιστά το πρωτότυπο, σε ότι αφορά τις επιδιώξεις του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, φωτογραφίες ειδησεογραφικών πρακτορείων (ή πρακτορείων που διακινούν φωτογραφίες) που διατίθενται με αποκλειστικό σκοπό την επίτευξη οικονομικού κέρδους, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται καθώς στερούν ή υπονομεύουν τον κύριο στόχο του κατόχου τους.
 3. Το υλικό που υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να είναι όσο το δυνατό περισσότερο περιορισμένο. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εικόνες μικρής ανάλυσης και να αποφεύγεται εύλογη χρήση πολλαπλών εικόνων αν μόνο μία αρκεί για να καλύψει τους σκοπούς ενός άρθρου.
 4. Το υλικό πρέπει να έχει ήδη δημοσιευθεί.
 5. Το υλικό οφείλει να είναι εκπαιδευτικό, σε συμφωνία με τις γενικότερες απαιτήσεις του Βικιεπιστημίου.
 6. Το υλικό θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε μία τουλάχιστον σελίδα.
 7. Το υλικό θα πρέπει να συνεισφέρει σημαντικά σε μία σελίδα, χωρίς να αποτελεί απλώς διακοσμητικό στοιχείο.
 8. Το υλικό πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε σελίδες στο κύριο namespace του Βικιεπιστημίου και όχι σε άλλες σελίδες του (σελίδες που ανήκουν σε άλλο namespace). Δεν δικαιολογείται εύλογη χρήση εικόνων που εισάγονται σε πρότυπα. Σε σελίδες συζήτησης, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύνδεσμοι στις σχετικές εικόνες ώστε να αποφεύγεται η προβολή τους μέσα σε αυτές (η δημιουργία του συνδέσμου επιτυγχάνεται γράφοντας: Αρχείο:''Τίτλος εικόνας''). Κάθε άλλη χρήση σε σελίδες εκτός της σελίδας για την οποία εφαρμόστηκε η εύλογη χρήση πρέπει να αποφεύγεται.
 9. Στην περιγραφή της εικόνας ή του αρχείου που επιφορτώνεται υπό το καθεστώς της εύλογης χρήσης, πρέπει να αναγράφονται (στη σχετική σελίδα τους)
  • η πηγή και ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων,
  • η πινακίδα {{εύλογη χρήση}} (ή η αντίστοιχη για κάποιες ειδικές κατηγορίες εικόνων)
  • μία συνοπτική αναφορά στους λόγους που δικαιολογούν εύλογη χρήση.

Προσοχή: Η επιφόρτωση εικόνων, αρχείων ήχου και άλλων πολυμέσων στο Βικιεπιστήμιο δεν επιθυμείται εκτός σε ειδικές περιπτώσεις. Αυτά τα υλικά θα πρέπει να επιφορτωθούν στα Commons για χρήση σε όλα τα βικισχέδια και για πιο εύκολο έλεγχο της άδειας χρήσης του κάθε αρχείου.

Δείτε επίσης[επεξεργασία]

Βικιεπιστήμιο:Πινακίδες πνευματικών δικαιωμάτων