Χρήστης:ArthurBot

Από Βικιεπιστήμιο

Bot

Αυτός ο λογαριασμός χρήστη είναι ένα bot που ελέγχεται από τον χρήστη Mercy. Χρησιμοποιείται για τη συντήρηση του Βικιεπιστημίου ή την πραγματοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών που είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν χειροκίνητα.

Επιστάτες: αν αυτό το bot δεν λειτουργεί ικανοποιητικά ή προκαλεί προβλήματα, μπορείτε να του επιβάλετε φραγή.
Arthur, the cat

My name is ArthurBot.

My task is to obey the orders of my owner.

I'm using the Python Wikipediabot Framework.

You can contact me in Czech, English or Slovak. German or French is also acceptable.

List of my bot flags

My activities:

  • adding and correcting interwiki (interwiki.py)