Βικιεπιστήμιο:Συντόμευση

Από Βικιεπιστήμιο

Η συντόμευση είναι ένα απλός τρόπος για να κατευθύνεστε πιο σύντομα ή για να πλοηγείστε πιο εύκολα σε μία σελίδα της Βικιπαίδειας. Αφορούν κατά κύριο λόγο σελίδες που βρίσκονται στο namespace Βικιεπιστήμιο. Πρόκειται απλώς για να ανακατευθύνσεις προς αυτές τις σελίδες.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις συντομεύσεις του Βικιεπιστημίου που είναι σε χρήση. Η πρώτη στήλη δίνει την συντόμευση· η δεύτερη την σελίδα-στόχο· και η τρίτη τον κώδικα ως έχει που θα συμπεριλάβετε ώστε να λειτουργήσει. Η εισαγωγή του κώδικα λειτουργεί και στους φυλλομετρητές. Για παράδειγμα αν γράψετε στο παράθυρο διευθύνσεων του φυλλομετρητή σας http://el.wikipedia.org/wiki/ΒΕ:ΑΔΕΙΑ θα κατευθυνθείτε στη σελίδα Βικιεπιστήμιο:Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU.

Οι συντομεύσεις ισχύουν και για εσωτερικές διευθύνσεις (wikilinks). Για παράδειγμα μέσα στον κώδικα της σελίδας που επεξεργάζεστε μπορείτε να προσθέσετε [[ΒΕ:ΑΔΕΙΑ]] οπότε θα δημιουργηθεί ένας εσωτερικός δεσμός προς την σελίδα Βικιεπιστήμιο:Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU.

Προσοχή: Το ΑΔΕΙΑ στο ΒΕ:ΑΔΕΙΑ θα πρέπει να γραφεί με ελληνικούς χαρακτήρες.

Μερικές σελίδες έχουν δύο ή περισσότερες συντομεύσεις: ισχύουν όλες.

Αν κάνετε κλικ στο εικονίδιο δίπλα από τις λέξεις Συντόμευση ή Σελίδα η αντίστοιχη στήλη του πίνακα και μαζί της όλος ο πίνακας θα καταταχτούν σε φθίνουσα (αν το τριγωνάκι δείχνει προς τα κάτω) αύξουσα (αν το τριγωνάκι δείχνει προς τα πάνω) αλφαβητική σειρά

Συντόμευση Σελίδα Κώδικας
ΒΕ:GFDL GNU Free Documentation License ΒΕ:GFDL
ΒΕ:TEX Μαθηματικοί τύποι TeX ΒΕ:TEX
ΒΕ:ΑΔΕΙΑ Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU ΒΕ:ΑΔΕΙΑ
ΒΕ:ΕΠΔ Εικόνες και πολυμέσα προς διαγραφή ΒΕ:ΕΠΔ
ΒΕ:ΚΑΤ Κατηγορία ΒΕ:ΚΑΤ
ΒΕ:ΠΙΝ Πινακίδες πνευματικών δικαιωμάτων ΒΕ:ΠΙΝ
ΒΕ:ΣΓΔ Σελίδες προς διαγραφή ΒΕ:ΣΓΔ
ΒΕ:ΣΕ Σημειωματάριο επιστατών ΒΕ:ΣΕ