Βικιεπιστήμιο:Υπογραφή

Από Βικιεπιστήμιο

Μπορείς να υπογράψεις μια σελίδα με δύο τρόπους:


  • Ο πρώτος τρόπος είναι βάζωντας δυο παύλες και στη συνέχεια τρία ~ για να μην υποδείξει την ώρα η υπογραφή σου ή 4 για να υποδείξει
  • Ο δεύτερος τρόπος είναι πατώντας το δεύτερο κουμπάκι () από το τέλος στη στήλη με τα κουμπιά πάνω από το πλαίσιο που επεξεργαζόμαστε.