Βικιεπιστήμιο:Bots/Crochet.david.bot

Από Βικιεπιστήμιο
Αυτή η σελίδα φιλοξενεί το αρχείο της ψηφοφορίας για την εκλογή ενός bot, η ψηφοφορία όμως έχει τελειώσει και γι' αυτό το λόγο η σελίδα είναι προστατευμένη. Επισκεφτείτε τη σελίδα των ενστάσεων αν υπάρχει πρόβλημα με την εκλογή αυτού του bot.

Ψηφοφορίες για ιδιότητα μποτ

Χρήστης:Crochet.david.bot

Πρόταση: Είναι ένα πολύ καλό μποτ που δουλεύει σε όλα τα wikiversity και έχει κα ιμια πολύ αξιόλογη και σημαντική συνεισφορά σε αυτά.--ZaDiak 14:03, 13 Ιανουαρίου 2008 (UTC)[απάντηση]
A very good bot that works in all wikiversity projects and has a eminent and valuable contribution there Translation added by -- (προφίλ|chit chat|email)

Αποδοχή:

Έναρξη ψηφοφορίας: 13 Ιανουαρίου 2008

Λήξη ψηφοφορίας: 23 Ιανουαρίου 2008

Υπέρ
  1. Υπέρ.--ZaDiak 14:03, 13 Ιανουαρίου 2008 (UTC)[απάντηση]
  2. pro. I know this bot from the other Wikiversities and it helps especially regarding interwiki tasks. I am sure it will benefit this young project. Also here please: translate the request into English, thx. --Erkan Yilmaz 17:00, 13 Ιανουαρίου 2008 (UTC)[απάντηση]
Translation done ---- (προφίλ|chit chat|email) 17:12, 13 Ιανουαρίου 2008 (UTC)[απάντηση]
  1. Υπέρ. To bot αυτό είναι πολύ χρήσιμο για το ελληνικό Βικιεπιστήμιο ---- (προφίλ|chit chat|email) 17:03, 13 Ιανουαρίου 2008 (UTC)[απάντηση]
  2. Υπέρ. Great bot. Karl1263 20:37, 22 Ιανουαρίου 2008 (UTC)[απάντηση]
Κατά
Χωρίς γνώμη
Συζήτηση

Απόφαση: Υπέρ, 4-0-0