Μετάβαση στο περιεχόμενο

Γερμανικά/Μάθημα1β

Από Βικιεπιστήμιο

<<< Μάθημα 1

Παρακάτω παρουσιάζονται οι γερμανικοί αριθμοί από το 1 μέχρι το 30

Γράμματα
Αριθμός Γραφή Προφορά
1
eins
άινς
2
zwei
τζβάι
3
drei
ντράι
4
vier
φία (μερικές φορές βία)
5
fϋnf
φουνφ
6
sechs
ζεξ
7
sieben
ζιίμπεν
8
acht
αχτ
9
neun
νόιν
10
zehn
τσεν
11
elf
ελφ
12
zwölf
τσβελφ (μερικές φορές τσβόλφ, "χοντρό" όμως το "ο" δηλαδή "ο" και "ου" μαζί)
13
dreizehn
ντράιτσεν
14
vierzehn
φίερτσεν
15
fϋnfzehn
φούνφτσεν
16
sechzehn
ζέχτσεν
17
siebzehn
ζίμπτσεν
18
achtzehn
αχτσεν
19
neunzehn
νόιντσεν
20
zwanzig
τσβάντσιχ
21
einundzwanzig
αινσουντσβατσιχ
22
zweiundzwanzig
τσβαιουντσβατσιχ
23
dreiundzwanzig
ντραιουντσβατσιχ
24
vierundzwanzig
φιαουντσβατσιχ
25
fünfundzwanzig
φουνφουντσβατσιχ
26
sechsundzwanzig
ζεξουντσβατσιχ
27
siebenundzwanzig
ζιμπενουντσβαντσιχ
28
achtundzwanzig
αχτουντβατσιχ
29
neunundzwanzig
νοινουντσβαντσιχ
30
dreißig
ντράισιχ