Γραμματική/Εσπεράντο/1-Εισαγωγή

Από Βικιεπιστήμιο
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Δομή των λέξεων[επεξεργασία]

Καταλήξεις[επεξεργασία]

Η κατάληξη μιας λέξης καθορίζει τη γραμματικής της φύση.

Έτσι,

  • τα ουσιαστικά λήγουν σε -o,
  • τα ρήματα στο απαρέμφατο λήγουν σε -i,
  • τα επιρρήματα που προέρχονται από άλλες λέξεις λήγουν σε -e,
  • τα επίθετα λήγουν σε -a.

Ο πληθυντικός παράγεται με την προσθήκη ενός -j στο τέλος μιας λέξης.


Παραδείγματα
Εσπεράντο Ελληνικά
amiko φίλος
amikoj φίλοι
amika φιλικός
esti είμαι (στο απαρέμφατο)
parole προφορικά
nova amiko νέος φίλος
sana knabo υγιές αγόρι


Παραγωγή των λέξεων[επεξεργασία]

Μια λέξη αποτελείται, γενικά, από μία ή περισσότερες ρίζες, οι οποίες συμπληρώνονται ενδεχομένως από προθήματα ή/και επιθήματα. Όμως, μια λέξη μπορεί να προέρχεται κατευθείαν από ένα (ή περισσότερα) προ/επι-θήματα, χωρίς να υπάρχει κάποια ρίζα.

Μερικά παραδείγματα:

Λέξη στην εσπεράντο Παραγωγή
manĝ/i Μία μόνο ρίζα
mal-san-ul-ej/o Μία ρίζα, ένα πρόθημα, δύο επιθήματα
for-ir/i Μία ρίζα και μία πρόθεση στο ρόλο ενός προθήματος
vesper-manĝ/o Δύο ρίζες
ebl-ig/i Δύο επιθήματα
dis-iĝ/i Ένα πρόθημα και ένα επίθημα