Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος

Από Βικιεπιστήμιο

Γειά σας! Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε πώς να εντοπίζουμε τους κινδύνους, πώς να τους αξιολογούμε και πώς να τους διαχειριζόμαστε.

Πώς εντοπίζουμε τους κινδύνους;[επεξεργασία]

Πώς αξιολογούμε τους κινδύνους;[επεξεργασία]

Πώς διαχειριζόμαστε τους κινδύνους;[επεξεργασία]