Εγκατάσταση Windows XP

Από Βικιεπιστήμιο

Εφόσον διαβάσατε το προηγούμενο μέρος του μαθήματος τώρα αυτή η σελίδα είναι η συνέχεια του, όπου εξηγούνται τα βήματα επανεγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος Windows XP.

1ο βήμα

1.Τώρα το windows setup θα αντιγράψει κάποιους φακέλους και αρχεία από το cd που είναι απαραίτητα για να αρχίσει η εγκατάσταση των Windows Xp. Αυτό θα πάρει μερικά λεπτά.


2ο βήμα

2.Όταν τελειώσει και αυτή η διαδικασία το Windows setup θα επανεκκινήσει τον υπολογιστή. Μην πατήσετε τίποτα. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για να κάνει την επανεκκίνηση μόνο του.


3ο βήμα

3.Μετά από όλα αυτά θα αρχίσει η εγκατάσταση των Windows Xp. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για να εγκατασταθούν θα είναι 40-60 λεπτά. Θα χρειαστεί να κάνετε μόνο μερικές επιλογές. Όπως να βάλετε ημερομηνίες και τον αριθμό αδείας σας.