Ειμί

Από Βικιεπιστήμιο

Κλίση του ρήματος στους Αρχικούς του Χρόνους:Ειμί (είμαι)

Εν.: ειμί
Πρτ.: ήν
Μελ.: έσομαι
Αόρ.: εγενόμην
Πρκ.: γέγονα
Υπρσ.: εγεγόνεινΠαράγωγα