Εκμάθηση PHP/Πρώτα βήματα

Από Βικιεπιστήμιο

Γλώσσα προγραμματισμού PHP.

1. Γνωριμία[επεξεργασία]

Η PHP, δημιουργήθηκε με σκοπό τη διευκόλυνση των προγραμματιστών που θέλουν να κατασκευάσουν δυναμικές εφαρμογές ιστού. Η γλώσσα PHP, εκτός από τα βασικά χαρακτηριστικά που προσφέρονται για εύκολη διαχείριση της ροής των δεδομένων μας, μπορεί να μετατραπεί σε ένα πολύ ευέλικτο αλγοριθμικό εργαλείο, που εκτελεί και διαμορφώνει εντολές για προχωρημένους η για μεγάλες διαδικτυακές εφαρμογές. Πλέον, έχει καταστεί μια πολύ δημοφιλής λύση για προγραμματιστές ανά τον κόσμο λόγω του μηδενικού κόστους εγκατάστασης και της επεκτασιμότητας/συμβατότητας με τρίτα προγράμματα διαχειριστικού περιβάλλοντος όπως το mySQL.

2. Ξεκινώντας με την php[επεξεργασία]

Σημαντικό είναι να μπούμε στη λογική της διαδικασίας που εκτελούν τα αρχεία που περιέχουν κώδικα php. Κατηγοριοποιούνται στα server-side scripts. Αυτό σημαίνει τα εξής:

  • εκτέλεση του περιεχομένου κώδικα σειριακά, με ροή εκτέλεσης πάνω-κάτω και αριστερά-δεξιά,
  • αίτημα για απορρόφηση δεδομένων από μια βάση δεδομένων,
  • παραλαβή ή αποστολή δεδομένων,
  • τερματισμός της διαδικασίας με την επίδειξη αποτελεσμάτων σε html σελίδα.

Η διαδικασία αυτή λέγεται server side διότι, από τη στιγμή που ο χρήστης επιλέγει μια λειτουργία η οποία παραπέμπει σε εκτέλεση κώδικα php, ο κώδικας αλληλεπιδρά με τη βάση δεδομένων από την «πίσω, αόρατη πλευρά», και επιστρέφει αποτελέσματα σε στατική σελίδα.

Στη γλώσσα, υπάρχουν πολλά που πρέπει να κατηγοριοποιηθούν κατάλληλα ώστε να γίνει κατανοητός ο κώδικας και να αποκτήσουμε λειτουργική και δημιουργική σκέψη. Σκοπός μας είναι να γράφουμε μόνοι μας τον κώδικα.

3. Πρώτα βήματα[επεξεργασία]

  • Ξεκινώντας να δημιουργήσουμε ένα κομμάτι κώδικα, εισάγουμε αρχικά τα open και close tags.
<? Σύμβολο ανοίγματος
?> Σύμβολο κλεισίματος

Εναλλακτικά, χρησιμοποιείται και το <?php

  • Η ενεργή περιοχή που περιγράφεται ως php είναι αποκλειστικά ό,τι υπάρχει μέσα στα ανωτέρω tags. Το υπόλοιπο αρχείο εκτελείται ως html.
<?
 //php code
?>

4. Σχόλια στη php[επεξεργασία]

Είναι σκόπιμο να κρατάμε ένα είδος σημειώσεων ώστε να μη χάνουμε τη σειρά της εργασίας. Υπάρχουν διαθέσιμα σύμβολα για σχόλια μιας γραμμής, η για περισσότερες. Για σχόλιο μιας γραμμής, χρησιμοποιήστε το //, όπως στο παράδειγμα:

<?
// αυτό είναι σχόλιο 1 γραμμής
?>

Η δεύτερη επιλογή είναι το σχόλιο πολλαπλών γραμμών. Χρησιμοποιήστε τα σύμβολα /* και */ για τέτοια σχόλια, όπως στο παράδειγμα:

<?
/* αυτό είναι ένα σχόλιο
    πολλαπλών γραμμών */
?>

5. Μεταβλητές[επεξεργασία]

Μια μεταβλητή είναι ένα μέγεθος ή μια ποσότητα την οποία, μέσω της χαρακτηριστικής ονομασίας της, διαχειριζόμαστε ώστε να εκτελεί ή να εκτελείται σε εντολές.

Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες μεταβλητών, οι προκαθορισμένες (predefined) και οι οριζόμενες από τον χρήστη (user defined).

Τα ονόματα των μεταβλητών αρχίζουν πάντα με το σύμβολο $. Τα ονόματα αποτελούνται από το αρχικό $ και μερικά αλφαριθμητικά (a-zA-Z0-9) και μπορεί επίσης να περιέχουν την κάτω παύλα _. Ο πρώτος χαρακτήρας μετά το $ πρέπει να είναι το σύμβολο _ ή ένα γράμμα (a-zA-Z).

Κάθε εντολή της PHP εκτός από τα σχόλια τελειώνει με το ερωτηματικό ;. Για να αναθέτουμε τιμή σε μια μεταβλητή, γράφουμε όνομα ίσον τιμή και το ερωτηματικό. Αν η τιμή πρόκειται για συμβολοσειρά (string), την περικλείουμε σε εισαγωγικά. Ένα παράδειγμα:

<?
$amount = "100";
?>

Δεν χρειάζεται να οριστεί η μεταβλητή πριν από την πρώτη της χρήση.