Εκμάθηση PHP/Σε τοπικό υπολογιστή/Αρχικά 2

Από Βικιεπιστήμιο

Όλα τα μαθήματα προϋποθέτουν την εγκατάσταση τουλάχιστον του υποτυπώδους τοπικού εξυπηρετητή ιστοσελίδων με php προπεξεργαστή, όπως αναφέρεται στο πρώτο μάθημα. Επίσης ότι ο συγκεκριμένος εξυπηρετητής τρέχει στη θύρα 8000 και σε κάποιον γνωστό (σε εσάς) κύριο κατάλογο, όπως αναφέρεται εκεί.

Βασικές έννοιες[επεξεργασία]

Ο προεπεξεργαστής php χρησιμοποιείται για να διαβάσει σελίδες που (πιθανόν) περιέχουν κώδικα php, να εκτελέσει αυτόν τον κώδικα στον εξυπηρετητή και τελικά να προσθέσει στη σελίδα κώδικα που είναι αναγνωρίσιμος από το περιηγητή ιστοσελίδων (αφαιρώντας παράλληλα όλο το κείμενο της php). Ο κώδικας php δεν τρέχει στον υπολογιστή πελάτη, αλλά στον εξυπηρετητή ιστοσελίδων. Προσοχή! Για να γίνει αυτό, ο εξυπηρετητής ιστοσελίδων θα πρέπει να είναι κατάλληλα ρυθμισμένος ώστε να «περνάει» από τον προεπεξεργαστή php τις σελίδες πριν τις στείλει στον υπολογιστή πελάτη. Αλλιώς θα εμφανιστεί στον αναγνώστη της ιστοσελίδας ο κώδικας (οπότε, προφανώς, δημιουργεί και σοβαρά προβλήματα ασφάλειας).

O υποτυπώδης τοπικός εξυπηρετητής ιστοσελίδων που χρησιμοποιούμε, με βάση τις οδηγίες στο πρώτο μάθημα, είναι εντελώς υποτυπώδης και δεν παρέχει καμία ασφάλεια ως εξυπηρετητής στο διαδίκτυο. Μπορεί όμως να επεξεργάζεται σελίδες με php.

Βασική πληροφορία[επεξεργασία]

Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που χρησιμοποιούνται πριν την αντιμετώπιση περιπλοκών είναι η έκδοση και οι τρέχουσες προεπιλογές στην php. Αυτό μπορεί να εμφανιστεί (εφόσον ο εξυπηρετητής σας τρέχει τις βασικές εντολές και δεν έχει γενικότερα προβλήματα) σε μία απλή σελίδα.

Στο φάκελο της επιλογής σας δημιουργήστε και αποθηκεύστε ένα αρχείο με το όνομα info.php και περιεχόμενο τον κώδικα που βλέπετε παρακάτω:

<?php 
phpinfo();
?>

Ξεκινήστε τον τοπικό εξυπηρετητή ιστοσελίδων όπως υποδείχθηκε στο πρώτο μάθημα.

Κατόπιν ανοίξετε τον αγαπημένο σας περιηγητή ιστοσελίδων και δώστε του τη διεύθυνση: http://localhost:8000/info.php

Στη σελίδα θα εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με το προεπεξεργαστή. Ρίξτε μια γρήγορη ματιά. Είναι πολλές, αλλά οι περισσότερες από αυτές ίσως δεν σας απασχολήσουν ποτέ. Πάντως καλό είναι να γνωρίζετε ότι υπάρχουν.