Εμβαδά

Από Βικιεπιστήμιο

Εμβαδόν ορθογωνίου[επεξεργασία]

Για να βρούμε το εμβαδόν του ορθογωνίου δεν έχουμε παρά να πολλαπλασιάσουμε το μήκος με το πλάτος.

Εμβαδόν τετραγώνου[επεξεργασία]

Για να υπολογίσουμε το εμβαδόν του τετραγώνου πρέπει να πολλαπλασιάσουμε πλευρά επί πλευρά.