Ενεστώτας (Αρχαία)

Από Βικιεπιστήμιο

Οι τύποι του Ενεστώτα σε όλα τα πρόσωπα δίνονται εδώ.

Α' Ενικό λύ-ομαι

Β' Ενικό λύ- ή ει

Γ' Ενικό λύ-εται

Α' Πληθυντικό λυ-όμεθα

Β' Πληθυντικό λύ-εσθε

Γ' Πληθυντικό λύ-ονται


Ασκήσεις


Για να κατανοήσουμε καλύτερα την Μ.Φ. ας δώσουμε κάποιες ασκήσεις.

  • να δoθεί το γ' πληθυντικό πρόσωπο του ρήματος αγορεύομαι
  • το β' ένικό του άγομαι
  • το γ πληθυντικό του αισθάνομαι