Εντολή pwd

Από Βικιεπιστήμιο

Η εντολή pwd χρησιμοποιείται για να υποδείξει σε ποιον κατάλογο στοχεύουμε με το τερματικό μας την παρούσα στιγμή. Ανοίγοντας απλά ένα τερματικό και γράφοντας pwd θα πρέπει να εμφανιστεί κάτι όπως στην παρακάτω εικόνα.


Αρχείο:Pwd1.png

Όπως φαίνεται μετά την εντολή pwd το τερματικό έδωσε την απάντηση /home/alekos
Όπου στα screenshots παρουσιάζεται το όνομα alekos θα είναι υπάρχει το username με το οποίο εσείς έχετε συνδεθεί στον υπολογιστή σας.

Η απάντηση που μας έδωσε το τερματικό σημαίνει ότι αυτήν την στιγμή βρισκόμαστε στο κατάλογο alekos (υπενθυμίζω ότι όπου alekos το δικό σας username) ο οποίος κατάλογος είναι παιδί (ανήκει) του καταλόγου home. Κάθε φορά που θα εκκινείτε το τερματικό θα βρίσκεστε σε αυτόν τον κατάλογο ο οποίος είναι γνωστός ως working directory και όταν επιθυμείτε να γράψετε ένα ολόκληρο path για να μεταβείτε με την εντολή cd μπορείτε να αντικαταστήσετε το /home/alekos με το σύμβολο ~ . Περισσότερα όμως για path και μεταβάσεις μεταξύ καταλόγων στην εντολή cd.