Ευρίσκω

Από Βικιεπιστήμιο

Κλίση του ρήματος στους Αρχικούς του Χρόνους:Ευρίσκω (βρίσκω)

Εν.: ευρίσκω
Πρτ.: ηύρισκον, εύρισκον
Μελ.: ευρήσω
Αόρ.: ηύρον, εύρον
Πρκ.: ηύρηκα, εύρηκα
Υπρσ.: ηυρήκεινΠαράγωγα