Ηλιοβασίλεμα/Μάιος 2009

Από Βικιεπιστήμιο

<<< Ηλιοβασίλεμα


Παρακάτω ακολουθούν οι ώρες που έδυσε κι ανέτειλε ο Ήλιος τον Μάιο του 2009.

 • Στις 1 Μαΐου του 2009 ο ήλιος ανέτειλε στις 6:30 και έδυσε στις 20:14.
 • Στις 2 Μαΐου του 2009 ο ήλιος ανέτειλε στις 6:29 και έδυσε στις 20:15.
 • Στις 3 Μαΐου του 2009 ο ήλιος ανέτειλε στις 6:28 και έδυσε στις 20:16.
 • Στις 4 Μαΐου του 2009 ο ήλιος ανέτειλε στις 6:26 και έδυσε στις 20:17.
 • Στις 5 Μαΐου του 2009 ο ήλιος ανέτειλε στις 6:25 και έδυσε στις 20:17.
 • Στις 6 Μαΐου του 2009 ο ήλιος ανέτειλε στις 6:24 και έδυσε στις 20:18.
 • Στις 12 Μαΐου του 2009 ο ήλιος ανέτειλε στις 6:18 και έδυσε στις 20:23.
 • Στις 13 Μαΐου του 2009 ο ήλιος ανέτειλε στις 6:17 και έδυσε στις 20:24.
 • Στις 14 Μαΐου του 2009 ο ήλιος ανέτειλε στις 6:17 και έδυσε στις 20:25.
 • Στις 15 Μαΐου του 2009 ο ήλιος ανέτειλε στις 6:16 και έδυσε στις 20:26.
 • Στις 16 Μαΐου του 2009 ο ήλιος ανέτειλε στις 6:15 και έδυσε στις 20:27.
 • Στις 17 Μαΐου του 2009 ο ήλιος ανέτειλε στις 6:14 και έδυσε στις 20:28.
 • Στις 18 Μαΐου του 2009 ο ήλιος ανέτειλε στις 6:13 και έδυσε στις 20:29.
 • Στις 19 Μαΐου του 2009 ο ήλιος ανέτειλε στις 6:12 και έδυσε στις 20:29.
 • Στις 20 Μαΐου του 2009 ο ήλιος ανέτειλε στις 6:12 και έδυσε στις 20:30.