Θεωρία Διεθνών Σχέσεων

Από Βικιεπιστήμιο

Η Έννοια της Θεωρίας[επεξεργασία]

Ο όρος θεωρία χρησιμοποιείται στις κοινωνικές επιστήμες με μεγάλη συχνότητα και για να υποδηλώσει μια τόσο ευρεία κλίμακα εννοιών, ώστε κάθε προσπάθεια εξειδίκευσης του να εμπεριέχει κινδύνους αυθαιρεσίας στις επιλογές. Θεωρία είναι ένας τρόπος οργάνωσης της γνώσης (μια ενότητα αλληλοσυσχετιζόμενων προτάσεων, που βοηθά στην εξήγηση και πρόβλεψη φαινομένων) η οποία κατευθύνει την επιστημονική έρευνα προς αξιόλογα ερωτήματα και γενικά καθιστά πιο λειτουργική την αποκτημένη γνώση.

Κεντρική υπόθεση της θεωρητικής δραστηριότητας στο χώρο των κοινωνικών επιστημών είναι οτι τα κοινωνικά φαινόμενα δεν αποτελούν τυχαία γεγονότα αλλά εντάσσονται σε κανονικότητες συμπεριφοράς. Η θεωρητική δραστηριότητα δε διαχωρίζεται από την πράξη.

Η θεωρία βοηθά την οργάνωση και ταξινόμηση των πληροφοριών,, συσχετίζοντας τις πληροφορίες μεταξύ τους και παρέχοντας τη δυνατότητα ερμηνείας ή και πρόβλεψης της συ,περιφοράς κατευθύνει τόσο την έρευνα όσο και την πρακτική. Σπάνια ένας μελετητής των διεθνών σχέσεων ή ένα άτομο αρμόδιο να αποφασίσει για ένα ζήτημα πρακτικής εξωτερικής πολιτικής θα αναλάβει δράση χωρίς να επηρεασθεί συνειδητά ή όχι, από μια στοιχειώδη έστω θεωρία. Η ύπαρξη κάποιου θεωρητικού σχήματος είναι φανερή στον τρόπο με τον οποίο, συσχετίζονται και ερμηνεύονται οι πληροφορίες, γίνονται οι προβλέψεις και λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Η συστηματική και προσεκτική επεξεργασία διεθνολογικών θεωριών μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά στη λήψη αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής, όχι επειδή μπορεί να υποδείξει απόλυτα αξιόπιστες λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα της διεθνούς καθημερινότητας, αλλά επειδή μπορεί να συμβάλει στη διευκρίνηση μιας κατάστασης να προσφέρει στον υπεύθυνο για την αντιμετώπιση της μια πιο ξεκάθαρη πιο αντικειμενική προοπτική καθώς επίσης και να υποδείξει τις πιθανές συνέπειες των εναλλακτικών λύσεων που επιδέχεται το συγκεκριμένο διεθνές πρόβλημα.

Πληροφορίες[επεξεργασία]

Για ερωτήσεις σχετικά με το μάθημα, μπορείτε να στέλνετε e-mail στο stavroskg@gmail.com.