Ισπανική αλφαβήτα

Από Βικιεπιστήμιο

Αυτή η σελίδα προέρχεται από το γαλλικό βικιεπιστήμιο, από τη σελίδα:Alphabet/Espagnol

Αλφάβητο[επεξεργασία]

Λίστα[επεξεργασία]

 • Κεφαλαία : A B C CH D E F G H I J K L LL M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
 • Μικρά: a b c ch d e f g h i j k l ll m n ñ o p q r s t u v w x y z

Προφορά[επεξεργασία]

Γράμμα Όνομα Παραδείγματα
A a el amo
B be el barco
C ce el cuadro , la cinta
Ch che el muchacho
D de el diente (τελικό άφωνο d: Madrid)
E e el elefante
F efe el frío
G ge +a,o,u = el gato, el gorro, la guitarra... +e,i = gitano, gemelo
H hache la hierba
I i la iluminación
J jota el jardín
K ka un kilo
L ele un litro
LL elle la lluvia
M eme el mapa
N ene la naturaleza
Ñ eñe la niña , España
O o el oso
P pe el padre
Q cu un paquete
R erre la tierra
S ese la casa
T te el patio
U u una uva
V uve un vagón
W uve doble Whisky
X equis un taxi
Y i griega el desayuno
Z ceta la caza

Bb(μπ,β) Προφέρεται [μπ] όταν είναι στην αρχή της λέξης ή μετά από m,n. Αλλιώς προφέρεται [β],

π.χ.

 • beber (μπεμπέρ) πίνω
 • hambre (άμπρε) πεινάω
 • subir (σουβίρ) ανεβαίνω
 • sombre (σόβρε) φάκελος

Cc(κ,θ) Πριν από -a,-o,-u προφέρεται [κ], ενώ πριν από -e,-i προφέρεται [θ],

π.χ.

 • casa (κάσα) σπίτι
 • cocina (κοθίνα) κουζίνα
 • cultura(κουλτούρα) κουλτούρα
 • ceniza (θενίθα) στάχτη
 • cίrculo(θίρκουλο) κύκλος

Gg(γκ,χ) Πριν από -a,-o,-u και στις συλλαβές -gue-,-gui- προφέρεται [γκ] αν βρίσκεται στην αρχή της λέξης ή μετά από n,

π.χ.

 • ganso (γκάνσο) χήνα
 • gota (γκότα) σταγόνα
 • gusano (γκουσάνο)σκουλήκι
 • angosto(ανγκόστο)στενό

-Αλλιώς, προφέρεται [γ]

π.χ.

 • alga (άλγα) φύκι
 • algodόn(αλγοδόν) βαμβάκι