Κινέζικη αλφαβήτα

Από Βικιεπιστήμιο
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Φωνητική[επεξεργασία]

Η Κινέζικη φωνητική, σύμφωνα με τις διατάξεις της Επιτροπής Προγράμματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Pinyin, χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο για επισήμανση.

Η προφορά των Κινέζων, σύμφωνα με την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, υπογράφεται από την επέκταση του λατινικού αλφαβήτου.

πίνακας φωνήέντων i ㄧ u ㄨ ü ㄩ
Τελικά a ㄚ ia ㄧㄚ ua ㄨㄚ
o ㄛ uo ㄨㄛ
e ㄜ ie ㄧㄝ üe ㄩㄝ
ai ㄞ uai ㄨㄞ
ei ㄟ uei ㄨㄟ
ao ㄠ iao ㄧㄠ
ou ㄡ iou ㄧㄡ
an ㄢ ian ㄧㄢ uan ㄨㄢ üan ㄩㄢ
en ㄣ in ㄧㄣ uen ㄨㄣ ün ㄩㄣ
ang ㄤ iang ㄧㄤ uang ㄨㄤ
eng ㄥ ing ㄧㄥ ueng ㄨㄥ
ong (ㄨㄥ) iong ㄩㄥ
Αρχικά ιδεογράμματα Αρχικά
b ㄅ p ㄆ m ㄇ f ㄈ d ㄉ t ㄊ n ㄋ l ㄌ g ㄍ k ㄎ h ㄏ j ㄐ
q ㄑ x ㄒ zh ㄓ ch ㄔ sh ㄕ r ㄖ z ㄗ c ㄘ s ㄙ y w
Δεύτερος τόνος Άνοδος τόνου Πτωτικά
¯ ˊ ˇ ˋ