Κλάδοι της Αρχαιολογίας

Από Βικιεπιστήμιο
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Κλάδοι της αρχαιολογίας[επεξεργασία]

Το αντικείμενο της αρχαιολογίας είναι ευρύτατο και έχει κατανεμηθεί σε επιμέρους αρχαιολογικούς κλάδους. Κάθε κλάδος μπορεί να επικεντρώνεται σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή, ορισμένες χρονολογικές περιόδους ή πολιτισμούς, να ειδικεύεται στην εφαρμογή ορισμένων μεθόδων και να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για ορισμένα θέματα. Γεωγραφικά διακρίνεται π.χ. η Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου, του Αιγαίου, της Εγγύς Ανατολής ή της Αμερικής, χρονολογικά η Ρωμαϊκή Αρχαιολογία από τη Βυζαντινή ή τη Μεσαιωνική Αρχαιολογία, και πολιτισμικά η Φοινικική Αρχαιολογία από την Αιγυπτιακή ή την Ελληνική Αρχαιολογία. Μεθοδολογική είναι π.χ. η διάκριση της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, που μελετά πόλιτισμούς χωρίς γραφή, από την Ιστορική Αρχαιολογία, που έχει στη διάθεσή της γραπτές πηγές, και την Περιβαλλοντική Αρχαιολογία, που μελετά τα οργανικά κατάλοιπα. Θεματική εξειδίκευση έχουν π.χ. η Αρχαιολογία της Λατρείας, η Γνωστική Αρχαιολογία, η Αρχαιολογία της Μουσικής, η Αστική Αρχαιολογία κ.ά. H Περιβαλλοντική Αρχαιολογία είναι ένας σχετικά νέος κλάδος της Αρχαιολογίας που εξετάζει την αλληλεπίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος. Πιο ειδικά μελετάει τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος προσαρμόστηκε στο φυσικό του χώρο αλλά και πως διαχειρίστηκε το χώρο αυτό κατά τους προϊστορικούς και ιστορικούς χρόνους. Η δημιουργία του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών εντάσσεται σε αυτό το πλάισιο και εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Αρχαιολογίας σε σχέση με άλλες ανθρωπιστικές και θετικές επιστήμες (φυσική ανθρωπολογία, παλαιοπαθολογία, αρχαιοζωολογία, παλαιοβοτανική, γεωλογία, εθνοαρχαιολογία, κοινωνική ανθρωπολογία, παλαιοδημογραφία) Το εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας έχει ως σκοπό: α. τηνεξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους στην αρχαιολογία και β. την διαδασκαλία βασικών εννοιών των θετικών επιστημών που σχετίζονται με τους επιμέρους κλάδους της Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας. Η διδασκαλία περιλαμβάνει εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα και πρακτικές ασκήσεις με αρχαιοοζωολογικό, παλαιοβοτανικό και παλαιοανθρωπολογικό υλικό καθώς και εκπαιδευτικές εκδρομές με σκοπό την περαιτέρω κατανόηση του αντικειμένου από τους φοιτητές( π.χ. ολοήμερη επίσκεψη στο όρος Προφήτης Ηλίας της Ρόδου κατά την οποία οι φοιτητές διδάχτηκαν πρακτικά τα μεσογειακά οικοσυστήματα, τις ζώνες δασικής βλάστησης καθώς και τα κυριότερα φυτικά είδη των συστημάτων αυτών.