Κλίσεις ρημάτων/Αρχαία Ελληνικά/Οριστική Ενεργητικής/Αόριστος

Από Βικιεπιστήμιο
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Σε αυτό το μάθημα, θα δούμε πώς κλίνεται ο αόριστος της ενεργητικής φωνής στην οριστική. Ο αόριστος είναι παρελθοντικός χρόνος, δείχνει μια πράξη που έγινε στο παρελθόν και τελείωσε στο παρελθόν. Στο νεοελληνική μεταφράζεται ακριβώς όπως και στην αρχαία.

Εδώ όπως και στον παρατατικό δεν υπάρχουν μόνο καταλήξεις αλλά και αυξήσεις, δηλαδή πρόσθετα γράμματα ή μεταβολές γραμμάτων που μπαίνουν πριν το θέμα.

Εδώ πρέπει να πούμε ότι πριν την κατάληξη έχουμε ένα σ.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς κλίνεται ο αόριστος, ας κλίνουμε το κλασικό ρήμα λύω


έ- λυ-σ

έ-λυ-σ-ας

έ-λυ-σ

ε-λύ-σ-αμεν

ελύ-σ-ατε

έ-λυ-σ-αν

Δηλαδή έχουμε πρώτα την αύξηση (πχ. έ-) μετά το κυρίως θέμα λύ και μετά το σ και τέλος την κατάληξη.

Άσκηση[επεξεργασία]

Πράγματι είναι εύκολο, και για να βεβαιωθούμε ότι το κατανοήσατε αν θέλετε μπορείτε να μεταφέρετε από τον Ενεστώτα στον Αόριστο και να κλίνετε τα εξής ρήματα: παίζω, γράφω, λέγω, τρέχω, κλείνω.


έπαιξα έπαιξαν έπαιξε επαίξαμεν επαίξατε έπαιξαν


έγραψα έγραψας έγραψε εγράψαμεν εγράψατε έγραψαν


έλεξα έλεξας έλεξε ελέξαμεν ελέξατε έλεξαν


έτρεξα έτρεξας έτρεξε ετρέξαμεν ετρέξατε έτρεξαν


έκλεισα έκλεισας έκλεισε εκλείσαμεν εκλείσατε έκλεισαν

Θεωρία βιβλίου[επεξεργασία]

Ας δούμε και το ρήμα τοξεύω:

Παρατατικός

ἐ-τόξευ-ον ἐ-τόξευ-ες ἐ-τόξευ-ε ἐ-τοξεύ-ομεν ἐ-τοξεύ-ετε ἐ-τόξευ-ον

Αόριστος

ἐ-τόξευ-σ-α ἐ-τόξευ-σ-ας ἐ-τόξευ-σ-ε(ν) ἐ-τοξεύ-σ-αμεν ἐ-τοξεύ-σ-ατε ἐ-τόξευ-σ-αν

Σημειώσεις[επεξεργασία]

  • Τα ρήματα που δίνονται είναι ομαλά, επομένως κλίνονται κανονικά. Αν δυσκολευτείτε μπορείτε να το κλίνετε πρώτα στην νεοελληνική και μετά να ταιριάξετε τις καταλήξεις.
  • Ο Αόριστος ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με τον παρατατικό και τον μέλλοντα ταυτοχρόνως.

λύ-ω έ λόγω του παρατατικού και σ λόγω του μέλλοντα

έτσι σχηματίζεται το ρήμα έλυσα