Κλίσεις ρημάτων/Αρχαία Ελληνικά/Οριστική Ενεργητικής/Ενεστώτας

Από Βικιεπιστήμιο
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε πολύ απλά, πως να κλίνουμε εύκολα την οριστική ενεστώτα της ενεργητικής φωνής. Ο Ενεστώτας είναι ένας παροντικός χρόνος δηλαδή δείχνει μια πράξη που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το κλειδί για να μάθουμε σωστά αυτόν τον χρόνο (καθώς και άλλους) είναι να μάθουμε της καταλήξεις του.

Οι καταλήξεις της οριστικής ενεστώτα είναι οι ακόλουθες:


Α' Ενικό -ω

Β' Ενικό -εις

Γ' Ενικό -ει

Α' Πληθυντικό -ομεν

Β' Πληθυντικό -ετε

Γ' Πληθυντικό -ουσι(ν)*


Για να κατανοήσουμε καλύτερα την θέση της κατάληξης στον Ενεστώτα, ας κλίνουμε για παράδειγμα τα ρήματα λύω και βλάπτω (λύω στα νέα Ελληνικά σημαίνει λύνω).


λύ-ω

λύ-εις

λύ-ει

λύ-ομεν

λύ-ετε

λύ-ουσι(ν)


Βλάπτ-ω

Βλάπτ-εις

Βλάπτ-ει

Βλάπτ-ομεν

Βλάπτ-ετε

Βλάπτ-ουσι(ν)


Δηλαδή στα θέματα λύ και βλαπτ προσθέτουμε κάθε φορά μια διαφορετική κατάληξη.

Άσκηση[επεξεργασία]

Πράγματι είναι πολύ εύκολο. Για να βεβαιωθούμε ότι το κατανοήσατε, αν θέλετε μπορείτε να κλίνετε στον Ενεστώτα τα εξής ρήματα: παίζω, γράφω, λέγω, ἀγοράζω, κλείνω.

Παίζω παίζεις παίζει παίζομεν παίζετε παίζουσι

γράφω γράφεις γράφει γράφομεν γράφετε γράφουσι

λέγω λέγεις λέγει λέγομεν λέγετε λέγουσι

ἀγοράζω ἀγοράζεις ἀγοράζει ἀγοραζόμεν ἀγοράζετε ἀγοράζουσι

κλείνω κλείνεις κλείνει κλείνομεν κλείνετε κλείνουσι

Άσκηση[επεξεργασία]

Συμπληρώστε τα κενά χρησιμοποιώντας τα ρήματα της παρένθεσης.

Ἐγώ γαρ λέγω __λέω___(λέγω) σέ παρέχειν μοι τα επιτήδεια.

Οὓ γιγνώσκω τι σύ νυν ___ποιεις____ (ποιέω-ῶ => ποιῶ).

Τις ___εχει_____ (ἒχω [γ’εν.]) λέγειν;ΑΑΑ

Σημειώσεις[επεξεργασία]

  • Στην κατάληξη του γ' πληθυντικού -ουσι(ν), το ν στο τέλος δε συνηθίζεται να μπαίνει εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις που δεν είναι απαραίτητο να τις γνωρίζουμε.