Κλίσεις ρημάτων/Αρχαία Ελληνικά/Οριστική Ενεργητικής/Παρακείμενος

Από Βικιεπιστήμιο

Σε αυτό το μάθημα, θα δούμε πώς κλίνεται ο παρακείμενος της ενεργητικής φωνής στην οριστική. Ο παρακείμενος είναι παροντικός χρόνος, δείχνει μια πράξη που έγινε στο παρελθόν αλλά ή διαρκεί μέχρι τώρα ή τα αποτελέσματά της είναι εμφανή και στο παρόν.

Εδώ έχουμε αναδιπλασιασμό, δηλαδή γραμμάτων που μπαίνουν πριν το θέμα.

Εδώ πρέπει να πούμε ότι πριν την κατάληξη έχουμε τον χαρακτήρα ο οποίος εναλλάσσεται ανάλογα με το ρήμα.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς κλίνεται ο παρακείμενος, ας κλίνουμε το κλασικό ρήμα λύω, του οποίου ο χαρακτήρας στην προκειμένη περίπτωση θα γίνει κ


λέ -λυ-κ

λέ-λυ-κ-ας

λέ-λυ-κ

λε-λύ-κ-αμεν

λε-λύ-κ-ατε

λε-λύ-κ-ασιν

Δηλαδή έχουμε πρώτα τον αναδιπλασιασμό (πχ. λέ-) μετά το κυρίως θέμα λύ και μετά τον χαρακτήρα κ και τέλος την κατάληξη.


Ρήμα γράφω:
γέ -γραφ -α

γέ -γραφ -ας

γέ-γραφ-ε

γε -γράφ -αμεν

γε -γράφ -ατε

γε -γράφ -ασι