Κλίσεις ρημάτων/Εσπεράντο/Απαρέμφατο

Από Βικιεπιστήμιο
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

<<< Θεματικά μαθήματα

Η κατασκευή του απαρέμφατου στην εσπεράντο είναι πολύ απλή.
Αρκεί να προσθέσουμε την κατάληξη -i σε μια ρίζα!

Ας δούμε μερικά παραδείγματα ρημάτων.

Εσπεράντο Ελληνικά
verboj ρήματα
ami αγαπώ
bazi βασίζω
beni ευλογώ
bezoni χρειάζομαι
dividi διαιρώ
diri λέω
ekzisti υπάρχω
fari κάνω
filmi κινηματογραφώ
havi έχω
honori τιμώ
iri πηγαίνω
kalkuli υπολογίζω
kanti τραγουδώ
koncerni αφορώ
kredi πιστεύω
kunlabori συνεργάζομαι
kuri τρέχω
legi διαβάζω
manĝi τρώω
mezuri μετρώ
montri δείχνω
organizi οργανώνω
paroli μιλώ