Κλίση ρημάτων στα Αρμένικα

Από Βικιεπιστήμιο

Τα ρήματα ενεστώτα στα Αρμένικα είναι μια μάλλον απλή διαδικασία. Το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζετε συνήθως είναι το ρήμα λινέλ (=είμαι) και η μετοχή ενεστώτα, την οποία μπορείτε ομολογουμένως να σχηματίσετε πανεύκολα. Ας πάρουμε παράδειγμα το ρήμα σιρέλ, που σημαίνει αγαπώ (όλα τα ρήματα δίδονται στο απαρέμφατο).
Γες (εγώ) σιρούμ εμ
Ντου (εσύ) σιρούμ ες
Να (αυτός/ή/ό) σιρούμ ε
Μενκh (εμείς) σιρούμ ενκh
Ντουκh (εσείς) σιρούμ εκh
Νρανκh (αυτοί/ές/ά) σιρούμ εν.
Ίσως παρατηρήσατε πολύ σωστά ότι οι λέξεις μετά το σιρούμ είναι το ρήμα λινέλ στον ενεστώτα. Γενικά τα ρήματα τόσο σε -ελ όσο και σε -αλ, οι δύο καταλήξεις απαρεμφάτου, σχηματίζουν τις μετοχές ενεστώτα αφαιρώντας την εκάστοτε κατάληξη και αντικαθιστώντας την με -ουμ, εκτός από τα ρήματα γκαλ (έρχομαι), ταλ (δίνω) και λαλ (κλαίω), που προσθέτουν στο καθαρό απαρέμφατο την κατάληξη -ις. Άλλη εξαίρεση είναι το ρήμα ουνενάλ, που θα πει έχω. Κλίνεται ως εξής:
Ουνέμ
Ουνές
Ουνί
Ουνένκh
Ουνέκh
Ουνέν
Σημειώστε πως δεν είναι ποτέ απαραίτητη η αναφορά της προσωπικής αντωνυμίας στα Αρμένικα, καθώς είναι προφανές για ποιό πρόσωπο μιλάμε λόγω της κατάληξης. Τέλος, οι αντωνυμίες Να και Νρανκh δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο γένος καθώς γραμματικό γένος δεν υπάρχει στα Αρμένικα.