Λέγω

Από Βικιεπιστήμιο

Διετριβε


Λέγω (λέω, μιλάω, προτείνω)<br Μελ.: λέξω-ἐρῶ
Αόρ.: ἒλεξα-είπα-είπον
Πρκ.: εἶρηκα
Υπρσ.: εἰρήκεινΠαράγωγα

  • λέξη, λεκτικός, λέσχη, από το θέμα του μέλλοντα
  • λογική, λογίζομαι, απολογούμαι, λογαριάζω, από το θέμα λογ-
  • ρήμα, ρήση, αντίρρηση, απόρρητο, ρήτορας, ειρήνη(συμφωνία), από το ρήμα του μέλλοντα