Λέγω

Από Βικιεπιστήμιο
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Διετριβε


Λέγω (λέω, μιλάω, προτείνω)

Εν.: λέγω
Πρτ.: έλεγον
Μελ.: λέξω-ἐρῶ
Αόρ.: έλεξα-είπα-είπον
Πρκ.: είρηκα
Υπρσ.: ειρήκεινΠαράγωγα

  • λέξη, λεκτικός, λέσχη, από το θέμα του μέλλοντα
  • λογική, λογίζομαι, απολογούμαι, λογαριάζω, από το θέμα λογ-
  • ρήμα, ρήση, αντίρρηση, απόρρητο, ρήτορας, ειρήνη(συμφωνία), από το ρήμα του μέλλοντα