Λατινική αλφαβήτα

Από Βικιεπιστήμιο

Λατινική αλφαβήτα και η φωνολογία της[επεξεργασία]

Ιταλικά Ελληνικά Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο
a α a
b μπ b
c (με ακόλουθα φωνήεντα a, o και u ή σύμφωνο h) κ k
c (με ακόλουθα φωνήεντα i και e) τσ
d ντ d
e ε e
f φ f
g (με ακόλουθα φωνήεντα a, o και u ή σύμφωνο h) γκ g
g (με ακόλουθα φωνήεντα i και e) τζ ʤ
gl (με ακόλουθα φωνήεντα i) λ ʎ
gn ν ɲ
h - -
i ι i
l λ l
m μ m
mb μ'μπ mb
mp μ'π mp
n ν n
nc (με ακόλουθα φωνήεντα a, o και u ή σύμφωνο h) ν'κ ŋk
nc (με ακόλουθα φωνήεντα i και e) ν'τσ ŋtʃ
nd ν'ντ nd
ng (με ακόλουθα φωνήεντα a, o και u ή σύμφωνο h) γγ ή ν'γκ ŋ ή ŋg
ng (με ακόλουθα φωνήεντα i και e) ν'τζ
nt ν'τ nt
o ο o
p π p
q κ k
r ρ r
s σ ή ζ s ή z
sc (με ακόλουθα φωνήεντα a, o και u ή σύμφωνο h) σκ sk
sc (με ακόλουθα φωνήεντα i και e) σ ʃ
t τ t
u ου u
v β v
z τσ ή τζ ʦ ή ʣ