Λεξιλόγιο/Αγγλικά/Διάστημα

Από Βικιεπιστήμιο

<<< Λεξιλόγιο

Διάστημα
Αγγλικά Ελληνικά
Space Διάστημα
stars άστρα
planets πλανήτες
comets κομήτες
satellites δορυφόροι
black holes μαύρες τρύπες
solar system ηλιακό σύστημα
meteorites μετεωρίτες
galaxies γαλαξίες
satellites δορυφόροι