Λεξιλόγιο/Αγγλικά/Κυβέρνηση

Από Βικιεπιστήμιο

<<< Λεξιλόγιο

Κυβέρνηση (Πολιτικά όργανα)
Αγγλικά Ελληνικά
Political bodies Πολιτικά όργανα
Goverment Κυβερνηση
Parliament Κοινοβούλιο
Prime Minister Προθυπουργός
Ministry Υπουργείο
Minister Υπουργός
Referendum Δημοψήφισμα
Elections Εκλογές
Voting Ψηφοφορία
Type of government Πολίτευμα
Municipality Δήμος
Major Δήμαρχος
Prefecture Νομός
Law Νόμος
Region Περιφέρεια
Regional governor Περιφερειάρχης
Prefect Νομάρχης
Constitution Σύνταγμα
Assembly man Βουλευτής
Presidential parliamentary democracy Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία