Λογικός Προγραμματισμός

Από Βικιεπιστήμιο

Ο λογικός προγραμματισμός αποτελεί σημαντικό κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, και στηρίζεται κατά βάση πάνω στην Μαθηματική Λογική. Βασίζεται στα γεγονότα, στους κανόνες και στις ερωτήσεις.

  • Τα γεγονότα ορίζουν την σχέση μεταξύ ατόμων-αντικειμένων μεταξύ τους.
  • Οι κανόνες δημιουργούν νέους ορισμούς οι οποίοι βασίζονται στο αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης δύο αντικειμένων μεταξύ τους.
  • Οι ερωτήσεις μας δίνουν τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για τις σχέσεις συγκεκριμένων αντικειμένων.