Λοιπά σύμβολα στα Ελληνικά

Από Βικιεπιστήμιο

Κλάσματα[επεξεργασία]

Η προφορά των κλασμάτων στα ελληνικά:

1/4

Αριθμητής: Προφέρεται ο ίδιος ο αριθμός χωρίς καμία αλλαγή

1 ένα
4

Παρονομαστής: Λέγεται ως τακτικό αριθμητικό στο ουδέτερο, πάντα με -ο στο τέλος

1
4 τέταρτο

Έτσι τα κλάσματα στα ελληνικά προφέρονται:

1 ένα
4 τέταρτο
18 δεκαοχτώ
25 εικοστά πέμπτα

Σύνθετα Κλάσματα[επεξεργασία]

1 1/4
  • Ακέραιο μέρος:

Προφέρεται κανονικά το απόλυτο αριθμητικό

Ακέραιο Μέρος 1 ένα
Κλασματικό Μέρος 1/4
  • Ανάμεσα σε ακέραιο και κλασματικό μέρος τοποθετείται πάντα ένα και
  • Το κλασματικό μέρος γράφεται όπως ένα κανονικό κλάσμα (βλέπε προηγούμενη ενότητα)
Ακέραιο Μέρος 1
Κλασματικό Μέρος 1/4 ένα/τέταρτο

Έτσι τα σύνθετα κλάσματα προφέρονται:

Ακέραιο Μέρος 1 ένα

και

Κλασματικό Μέρος 1/4 ένα/τέταρτο

Καταχρηστικά Κλάσματα[επεξεργασία]

Εδώ συμβαίνει το ίδιο με τα απλά κλάσματα.

Σύμβολο %[επεξεργασία]

Το σύμβολο % γράφεται και προφέρεται στα ελληνικά ως τοις εκατό

Σύμβολα >,<=[επεξεργασία]

< : Μεγαλύτερο (από) > : Μικρότερο (από) = : ίσο (με)

Σύμφωνα με τον αριθμό που βρίσκεται στα δεξιά. Αλλιώς:

3<5

12>8

135=135

(Μεγαλύτερος είναι αυτός με τη μεγαλύτερη γραμματοσειρά, μικρότερος αυτός με τη μικρότερη και οι ίσοι έχουν ίδιο μέγεθος)

Γεωμετρία & Γωνίες[επεξεργασία]

  • Το σύμβολο ^ πάνω από ένα γράμμα ονομάζεται γωνία χ

^

5


(Γωνία 5)

Σύμβολo & //[επεξεργασία]

Το σύμβολο // σημαίνει πως μια γωνία είναι παράλληλη σε μια άλλη

ε1//ε2