Μέλλων

Από Βικιεπιστήμιο
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Ο Μέλλων είναι ο ένας από τους δύο χρόνους που παρουσιάζουν ιδιαίτερη μορφοποίηση του θέματος (πρόσφυμα -θη) μαζί με τον αόριστο. Οι τύποι της Μ.Φ. δημιουργούνται, όπως στην Ε.Φ. με την πρόσθεση ενός στην κατάληξη.
Μέση Φωνή Μέλλοντα:

Α' Ενικό: λύ-σομαι
Β' Ενικό: λύ-σει
Γ' Ενικό: λύ-σεται
Α' Πληθυντικό: λυ-σόμεθα
Β' Πληθυντικό: λύ-σεσθε
Γ' Πληθυντικό: λύ-σονται

Παθητική Φωνή Μέλλοντα:
Όπως έχουμε προαναφέρει, η Π.Φ. του Μέλλοντα δημιουργείται με την παρεμβολή του προσφύματος -θη μεταξύ θέματος και καταλήξεως.

Α' Ενικό: λύ-θή-σομαι
Β' Ενικό: λυ-θή-ση
Γ' Ενικό: λύ-θή-σεται
Α' Πληθυντικό: λυ-θη-σόμεθα
Β' Πληθυντικό: λυ-θή-σεσθε
Γ' Πληθυντικό: λυ-θή-σονται

Ασκήσεις


  • Κλίση του αισθάνομαι
  • Να δοθούν τα πρόσωπα του πληθυντικού αριθμού του ρήματος αγορεύομαι