Μακροοικονομία

Από Βικιεπιστήμιο

Μακροοικονομία είναι ο τομέας των οικονομικών ο οποίος μελετάει την οικονομία σαν σύνολο, όπως είναι η μελέτη της οικονομίας μιας χώρας ή ενός συνόλου χωρών, σε αντίθεση με την μικροοικονομική η οποία μελετά τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων σε ατομικό επίπεδο.

Το κλασσικό μέτρο της οικονομικής δραστηριότητας μίας χώρας είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν (ΑΕΠ). Το ΑΕΠ είναι η αξία των συνολικών αγαθών κα υπηρεσιών τα οποία παράγονται σε μία χώρα στην διάρκεια μιάς συγκεκριμένης περιόδου (συνήθως ενός έτους).

Άλλα μέτρα που δείχνουν σε τι επίπεδο βρίσκεται μία οικονομία είναι η ανεργία και ο πληθωρισμός της.