Μεσαίωνας

Από Βικιεπιστήμιο

Ο Μεσαίωνας είναι η χρονική περίοδος από τον 5ο μέχρι τον 15ο αιώνα. Ήταν μια περίοδος οπιστοδροπική για την ευρώπη. Εκείνη τη περίοδο εμφανίστηκαν οιμγρουσουζιές τα φαντάσματα και πολλά άλλα.Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται κυρίως από την βυζαντινή ιστορία. Όμως και άλλοι λαοί πρωταγωνιστούν αυτήν την περίοδο.

Βυζαντινή Αυτοκρατορία[επεξεργασία]

Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία κατέρρευσε τον 5ο αιώνα και την διαδέχτηκε η βυζαντινή που διήρκεσε περίπου 10 αιώνες. Το 330 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος όρισε το βυζάντιο πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και την μετονόμασε σε Κωσταντινούπολη (>Κωσταντίνος+πόλις). Το τέλος του μεσαίωνα θεωρείται η 29-5-1453 δηλαδή η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η Βυζαντινή αυτοκρατορία περιλάμβανε τμήματα της μέσης Ανατολής, ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου, χωρών της Βόρειας Αφρικης και των Βαλκανίων.

Άγια Ρωμαικη Αυτοκρατορία[επεξεργασία]

Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε διαιρεθεί σε Ανατολική και Δυτική. Η Αγία ρωμαϊκή αυτοκρατορία περιλάμβανε τμήματα της κεντρικής Ευρώπης και την δοικηση την αναλάμβανε ένας αυτοκράτορας που είχε την ευλογία της Ρώμης. Ιδρύθηκε το 962 όταν στέφθηκε ο αυτοκράτορας ο Όθων ο Α ο μέγας κι η επίσημη ονομασία λεγόταν Αγία ρωμαική αυτοκρατορία του γερμανικού έθνους.

Ο τελευταίος αυτοκράτορας ήταν ο Φραγκίσκος ο Β´ ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί το 1806 κατά την διάρκεια των Ναπολεόντιων πολέμων.

Η εδαφική της κυριαρχία είχε αλλάξει πολλές φορές, και περιλάμβανε (στο απόγειό της) τμήματα της Ιταλίας, της Τσεχίας, της Γερμανίας, του Λουξεμβούργου και της Ιταλίας, αλλά και της Σλοβενία, της Πολωνίας, του Βελγίου και των Κάτω Χωρών,Παρά την ονομασία της δεν περιλάμβανε την Ρώμη εντός των ορίων της.